Як захистити свої права та інтереси у відносинах із ЖЕКом?

8 ноября 2012 | АКТУАЛЬНА ТЕМА | Нет комментариев |

yak-sklasti-skargu-na-zhekУ споживача житлово-комунальних послуг є значний арсенал можливостей для реалізації своїх прав та інтересів.

По-перше, це право споживача на складення актів-претензій стосовно послуг; на підставі цих актів виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за ненадані або надані не в повному обсязі послуги.

По-друге, це право споживача звертатись з інформаційним запитом і отримувати всю інформацію, яка стосується житлово-комунальних послуг.

По-третє, це право звертатися, або точніше, скаржитися у різні інстанції від тої, що стоїть вище над виконавцем послуги, до Президента.

По-четверте, це право відновлювати справедливість в «останній» інстанції – звертатися з позовами та скаргами до судових органів.

Ви маєте право вимагати від ЖЕКу здійснення перерахунку за ненадані послуги, тому що, наприклад,  послуга гарячого водопостачання надається споживачам згідно Правил надання послуг з централізованого опалювання, постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затверджених ухвалою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.

Згідно п. 29 вказаних Правил, кожен споживач має право на: зменшення плати у разі надання послуг не в повному об’ємі, перевірку кількісних і якісних показників, зокрема температури гарячої води; звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання і отримання компенсації за перевищення термінів проведення аварійно-відновних робіт, і інші права.

Обов’язково викличте представника виконавця для складання і підписання акту-претензії споживача, в якому вкажіть терміни, види порушень кількісних і якісних показників послуг і тому подібне. Поводитиметеся з відповідною заявою на ім’я начальника Вашого Жеку, яке повинне містити посилання на вищезгадані нормативні акти.

У разі відмови або ігнорування ЖЕКом Вашого звернення, Ви можете звернутися в Управління житлового господарства Вашої міської ради, в прокуратуру з скаргою на дії (бездіяльність) начальника ЖЕКу. Також Ви можете оскаржити дії (бездіяльність) начальника ЖЕКу в суді.

Як скласти акт-претензію?

Відповідно до статті 18 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види і показники порушень.
Представник виконавця зобов’язаний прийти на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором, зазвичай він складає 2 робочі дні. Якщо представник виконавця проігнорує таке «запрошення», тоді можете самостійно скласти акт-претензію, підписавши його у КІЛЬКОСТІ не менше, ніж два споживачі.

На підставі даних акта Ви складаєте заяву про усунення недоліків нинішньої послуги, про перерахунок або відшкодування заподіяного збитку і надсилаєте свій лист разом із актом (або його копією) до відповідної установи.

Результатом розгляду акта має бути, як правило, перерахунок суми платежів з дати його складення. Якщо виконавець послуги не задовольнить Ваших вимог, то з актами Ви виграєте будь-який суд.

Важливість використання споживачем такого могутнього інструменту, як акт-претензія, важко переоцінити – багато споживачів вимушені були сплачувати, у тому числі і в судовому порядку, величезні суми за неотриманні послуги лише через те, що вони вчасно не склали відповідних документів. Зразок акта – претензії:

АКТ – ПРЕТЕНЗІЯ №

з приводу якості надання послуг з утримання будинку, споруд та

прибудинкової території

м. Охтирка   «___»______________201_ р.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», до Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 р. № 76, та згідно із договором про надання послуг _____________ № ___________ :

Споживач__________________ (П.І.П.) висловлює свої претензії Виконавцеві____________________ (назва організації) з приводу якості надання послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території за наступні відхилення.

Контейнери з ТПВ не було вивезено згідно із графіком:

або: Не було здійснене прибирання прибудинкової території

«___»_________ 201_ р.,

«___ »_________ 201_ р.,

«___ »_________ 201_ р.,

Цей акт склали зі сторони:

Виконавця:

(назва організації)__________________________

(посада, П.І.П. представника, підпис)

Адреса_____________________

Телефон____________________

Споживача:____________________________________________

(П.І.П., підпис)

Адреса_____________________

Телефон___________________

У зв’язку з тим, що за заявою Споживача __________________________ (П.І.П.) до Виконавця_____________________________ (назва організації) ______________________ від 01.01.201__ р. ніхто з представників цієї організації в узгоджений термін не з’явився (або: представник Виконавця відмовився підписати акт), цей Акт підписали:

1. Споживач:______________________

(П.І.П., підпис)

Адреса_______________

Телефон______________

2. Споживач:___________________________

(ПІП., підпис)

Адреса_______________

Телефон______________

Як отримати інформацію?

Окрім Закону України «Про житлово-комунальні послуги», який зобов’язує обслуговуючі організації надавати Вам всю необхідну інформацію про послуги, є ще базовий документ про інформацію – Закон України «Про інформацію», який регламентує в цілому інформаційні відносини та поширюється на всі суб’єкти і сфери життя.

Відповідно до цього закону, всі громадяни України мають право на інформацію, що передбачає вільне отримання її для реалізації ними своїх законних прав та інтересів.

Таким чином, будь-який споживач житлово-комунальних послуг може звернутися до будь-якої організації, що надає йому свої послуги, або до органу влади із запитом про необхідну йому інформацію, наприклад, про технічний стан будинку, про ремонти, що проводяться у ньому тощо.

У запиті мають бути вказані:
- прізвище, ім’я, по батькові заявника;
- документ, інформація, яка його цікавить;
- адреса, за якою він бажає отримати відповідь .

Орган влади повинен розглянути запит і протягом 10 днів дати відповідь або про можливість задоволення запиту, або про відмову. Саме задоволення запиту відбувається протягом місячного терміну.

Начальникові ________________(П.І.П.)

Іваненка Івана Івановича, котрий мешкає за адресою:

вул. _________, будинок ___, кв.___ ,

м. Охтирка

Сумської області;
телефон ____ ____

ЗАПИТ

про надання письмової інформації

Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статей 9, 32 Закону України «Про інформацію», прошу надати мені станом на 1.12.2012 наступну інформацію (з посиланнями на нормативні акти) про:

- перелік послуг, що надаються;

- структуру тарифу;

- загальну суму місячного платежу;

- норму споживання;

- режим надання послуг;

- їхні споживчі властивості.

__________________

Дата (підпис) Іваненко I.I.

Куди скаржитися?

Незалежно від відвідувань чиновників, необхідно завжди свої усні вимоги супроводжувати письмовими зверненнями – заявами, скаргами, клопотаннями, оскільки, як мовиться, «слова до справи не підшиєш»!
Необхідно подавати звернення спочатку саме до тої організації або тому посадовцеві, у веденні якого знаходиться Ваше питання. У разі незадовільної відповіді Ви продовжуєте скаржитися, поступово переходячи на все вищий рівень адресата.

Таким чином, загальний алгоритм поведінки споживача житлово-комунальних послуг при порушенні його прав такий.

По-перше. Насамперед звертайтеся безпосередньо до самого виконавця житлово-комунальної послуги. За великим рахунком, усі питання повинні вирішуватися саме на цьому рівні, оскільки саме з житлово-комунальними організаціями у споживачів і укладено договори.

По-друге. Не знайшли взаємопорозуміння з «житловиками» – турбуйте їхніх «профільних» керівників – профільне управління місцевої ради або адміністрації.

По-третє. Якщо виконавча влада не задовольняє Ваших сподівань – звертайтеся для впливу на міських комунальників до депутатів:
- або за місцем проживання – до того депутата місцевої ради, котрий закріплений за Вашою ділянкою; як правило, раз на місяць депутати проводять прийом громадян (про місце і час прийому можна дізнатися у міській раді);
- або до комісії ради з питань житлово-комунального господарства.

По-четверте – є різні контролюючі органи.

Управління та відділи із захисту прав споживачів – відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» – воно здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист Прав споживачів органами влади та суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності.   

Державна інспекція з контролю за цінами здійснює, окрім іншого, контроль за тарифоутворенням у сфері ЖКГ, у тому числі і за використанням зібраних коштів, має право накладати штрафи на підприємства-порушники.

Територіальні відділення Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства про засади економічної конкуренції на основі рівності суб’єктів господарювання.

Санепідемстанція (від районної до обласної) контролює дотримання договору відповідно до чинного законодавства (наприклад, прибирання прибудинкової території та вивезення ТПВ, косовицю амброзії тощо) з можливістю накладення адміністративних штрафів.

Прокуратуру потрібно турбувати, коли є порушення законних прав та інтересів громадян.

По-п’яте. У крайньому разі – Ваше звернення за відновленням справедливості направляйте в судові інстанції.

Для розуміння повної картини даної проблеми перегляньте матеріали, які вже неодноразово публікувала газета "Роксолана" впродовж останніх років.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: