Планується, що завтра буде краще, ніж сьогодні

26 декабря 2012 | ЖИТТЯ МІСТА | Нет комментариев |

Наталія ШарковаСесія міської ради на пленарному засіданні 25 грудня прийняла головний документ, за яким охтирчани житимуть у 2013 році. Які ми отримаємо доходи і куди сплануємо видатки, розповідає начальник управління фінансів Наталія Шаркова:

Бюджет міста на 2013рік сформовано на підставі Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік", Бюджетного та Податкового кодексів України та інших нормативно-правових актів.

На основі показників, доведених Міністерством фінансів України, та показників соціально-економічного розвитку міста сформовано бюджет міста Охтирки на 2013 рік.

Доходи і видатки заплановано на суму 176215,4 тис. грн., з них по загальному фонду -164410,2 тис. грн., по спеціальному – 11805,3 тис. грн.

Прогнозні надходження власних і закріплених доходів загального фонду на 2013 рік визначені у сумі 64252,6 тис. грн., тобто на рівні доведених Міністерством фінансів України контрольних показників і на 10,1 % більше очікуваних надходжень за 2012 рік. Бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету, як і в попередні роки, залишається податок на доходи фізичних осіб (84,5 % обсягу власних і закріплених доходів), передбачено 54322,1 тис. грн., зростання проти очікуваних надходжень 2012 року складе 10,7%. Надходження плати за землю передбачається на суму 8800,0 тис. грн. із збільшенням на 9,7% проти очікуваних за поточний рік.

До бюджету розвитку надійде 5298,1 тис. грн., що менше проти очікуваних 2012 року на 241,9 тис. грн., або на 4,4 % за рахунок зменшення надходжень від продажу земельних ділянок (в 2012 році зараховано 538,8 тис. грн., план на 2013 рік – 200,0 тис. грн.).

До територіального дорожнього фонду надходитиме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (1657,7 тис. грн.) та власні доходи – збір за першу реєстрацію транспортних засобів (230,0 тис. грн.) на загальну суму 1887,7 тис. грн. Кошти передбачається використати на поточний та капітальний ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі та на будівництво світлофорного об’єкту.

Фонд охорони навколишнього природного середовища заплановано в сумі 90,0 тис. грн., що менше проти очікуваних надходжень в 2012 році на 12,9 тис. грн. , або на 38,9% за рахунок зменшення нормативу відрахування до бюджету міста по екологічному податку (з 50,0% до 33,5%). Основна суму надходжень передбачається направити на оцінку стану екосистеми озера Ігнатенкове та перспективи його відновлення.

Цільовий фонд міської ради запланований в сумі 72,0 тис. грн (більше проти 2012 року на 12,0 тис. грн.(на 20,0%), передбачається використати на заходи, що проводяться з ініціативи міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради або за їх участю.

Видаткова частина бюджету м. Охтирка на 2013 рік сформована в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків та за головними розпорядниками коштів з врахуванням їх бюджетних запитів та виходячи з реальних можливостей виконання доходної частини бюджету.

Видатки бюджету міста на 2013 рік затверджені в сумі 176215,4 тис. грн., з них видатки загального фонду – 164390,2 тис. грн., видатки спеціального фонду – 11825,3 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку – 5318,1 тис. грн. При цьому спостерігається зменшення видатків загального фонду 2013 року в порівнянні з 2012 роком на 588,1 тис. грн., або на 0,4 %, по спеціальному фонду видатки збільшилися на 4863,3 тис. грн., або на 29,1 %.

Видатки на заробітну плату по галузях бюджетної сфери розраховані, виходячи з штатної чисельності та посадових окладів у відповідності до мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». При формуванні бюджету міста на 2013 рік враховано підвищення мінімальної заробітної плати, темп зростання якої з 31.12.2012 року до 31.12.2013 року становить 6,2%.

На оплату праці працівників бюджетних установ затверджено 72960,0 тис. грн., в порівнянні з минулим роком затверджені асигнування зменшились на 8150,6 тис. грн., або на 10%. В той час як в бюджеті 2012 року питома вага заробітної плати з нарахуваннями складала 49,1 %, в бюджеті 2013 року вона становить 44,4 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки заплановані, виходячи з обсягів фактичного споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 2012 році, діючих цін та тарифів, в сумі 13295,9 тис. грн., що становить 8,1 % від загальної суми затверджених асигнувань. Видатки в порівнянні з затвердженими показниками з урахуванням змін минулого року зменшились на 398,2 тис. грн.

Доведені показники дозволяють забезпечити видатки на оплату праці з нарахуваннями по обов’язкових виплатах, розрахунки за енергоносії, а також забезпечити харчування та медикаменти та провести інші вкрай необхідні видатки в умовах жорстокої економії коштів.

Резервом наповнювання доходів бюджету міста є податковий борг, що станом на 01 грудня 2012 року складав 2248,4 тис. грн. Найбільша сума недоїмки 1690,1 тис. грн. – податок на доходи фізичних осіб, борг по платі за землю становить 528,7 тис. грн.

Проект бюджету ретельно опрацьовано головними розпорядниками бюджетних коштів та працівниками управління фінансів в коротких термінах, проект збалансований за доходами і видатками.

Газета “Роксолана-макси” № 52 от 26.12.2012 р.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: