4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком

4 февраля 2014 | ЗДОРОВ'Я | Нет комментариев | №5(931)

ПанченкоРак. Ви знали?

Наш експерт онколог-мамолог Дмитро Панченко

Міжнародний захід по боротьбі з раком проводиться під егідою Міжнародного протиракового союзу. Вперше цей день відзначали в 2005 році. З того моменту метою Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями є привернення уваги громадськості до даної проблеми, щоб запобігти поширенню такого страшного захворювання, як рак. На превеликий жаль, онкологічна ситуація невтішна як у високо-розвинутих країнах, так і в Україні. Захворюваність на злоякісні пухлини безперервно зростає.

Смертність від онкологічних захворювань в Україні займає друге місце після захворювань серцево-судинної системи.

Ризик захворіти на рак в Україні має кожен 3 чоловік та кожна 5 жінка, до 30 % хворих – особи працездатного віку. На обліку онкологічних установ перебуває біля мільйону хворих, щорічно реєструється біля 160 тисяч нових випадків раку і біля 85 тисяч осіб помирають від цього захворювання, серед захворівших понад 1000 дітей.

В Сумській області за 2013 рік зареєстровано 4725 злоякісних новоутворень, онкологічна захворюваність склала 414, 1 на 100 тисяч населення (Україна – 357,6 ). В розрізі адміністративних територій області показники онкозахворюваності коливаються від:

     472,9 по Сумам

до 333,3 по Охтирському району

Злоякісні пухлини розділяють на 2 великі групи: 1-ша — епітеліальні, що розвиваються із залозового або покривного епітелію, — рак (cancer, carcinoma); 2-га — сполучнотканинні, мезенхімальні — саркома (sarcoma — від грец. sarcos — м’ясо). До групи мезенхімальних пухлин включають також гемобластози (в основному лейкози, неходжкінські лімфоми, лімфогранулематоз). Слід відзначити, що в більшості зарубіжних країн терміном " рак " називають усі злоякісні пухлини незалежно від їх тканинного походження. У нашій країні раком називають лише епітеліальні пухлини.

Для злоякісних пухлин характерні такі особливості:

а) швидкий ріст пухлини внаслідок безконтрольного розмноження клітин;

6) відносна автономність, тобто незалежність розмноження клітин;

в) анаплазія (втрата диференціювання, властивостей, які характерні для нормальних диференційованих клітин);

г) інвазивний, або інфільтративний ріст — пухлина вростає в суміжні тканини, руйнуючи їх, на різну глибину у вигляді інфільтратів, паростків і тяжів, які нагадують клешні рака, що дало стародавнім лікарям підставу назвати цю хворобу " рак " . У зв’язку із цим межі пухлини точно визначити майже неможливо. Клінічно злоякісні пухлини, як правило, бугристі, щільні, малорухомі або нерухомі, спаяні із сусідніми тканинами, не мають капсули.

Як зазначає Дмитро Володимирович, рак-це хвороба, яка починається в наших клітинах. Наше тіло складається з мільйонів клітин, які утворюють органи або тканини, такі як легені або печінка, м’язова або кісткова тканина. Гени всередині кожної клітини наказують їй рости, працювати, відтворюватись та помирати. Зазвичай ці накази чіткі, і коли наші клітини підкоряються їм, ми залишаємося здоровими. Але іноді накази, що надходять до клітини, плутаються, і вона розвивається ненормально. З часом групи анормальних клітин призводить до їхнього надмірного розростання, розмноження або до формування пухлин. Іноді аномальні клітини захоплюють тканини навколо себе та поширюються на інші частини тіла. Коли це стається, пухлина стає злоякісною. Клітини пухлини, які поширюються на інші частини тіла, мають назву метастазів. Першими ознаками поширення злоякісної пухлини часто є набряк лімфатичних вузлів, що знаходяться довкола (так званих реґіонарних лімфатичних вузлів). Це пов?язано з тим, що злоякісні пухлини частіше за все розповсюджуються через лімфатичні судини.

Продовження читайте в наступному номері

Дмитро Панченко буде вести прийом в Лікувально-консультативному медичному центрі 8 лютого. Адреса: пл. Жовтнева, 2. Тел.: 6-16-88

Кількість онкохворих на Охтирщині за 2013 рік:

1280 – по місту

1821 – по району

 

Урок № 11

Осложнения при сахарном диабете

Ишемическая болезнь сердца

Чаще всего ишемическая болезнь сердца возникает вследствие проявления стенозирующего атеросклероза венечных артерий. Причиной атеросклероза является нарушение обмена веществ, в первую очередь жирового.

При сахарном диабете происходят такие нарушения липидного обмена, которые создают предпосылки для активного развития атеросклероза. Более раннему развитию болезни способствуют также нарушения углеводного обмена, повышение секреции инсулина при 2-м типе сахарного диабета, в первую очередь у тучных больных. Возникают нарушения микроциркуляции, повышается вязкость крови, повышается и свертываемость крови.

Атеросклероз является в свою очередь фактором повышенного риска развития сахарного диабета.

Около 17 % больных ишемической болезнью сердца при обследовании обнаруживают сахарный диабет. Больные сахарным диабетом относятся к группе повышенного риска возникновения ишемической болезни сердца, атеросклероза. А больные ишемической болезнью сердца, атеросклерозом — сахарного диабета.

У больных сахарным диабетом способствует развитию ишемической болезни сердца курение, гипертоническая болезнь. Важно подчеркнуть, что ишемическая болезнь сердца у больных сахарным диабетом часто протекает с менее выраженным болевым синдромом, часто полное отсутствие сердечной боли, но одышкой при ходьбе и сердцебиением. Отсутствие боли в области сердца объясняется нейропатией нервов, разветвленных в сердечной мышце, и отсутствием первичного сигнала раздражения при ишемии. Потому следует всегда тщательно обследовать состояние сердечно-сосудистой системы методами инструментальной диагностики, чтобы своевременно и точно оценить состояние больного, диагностировать ишемическую болезнь сердца на более ранней стадии ее развития.

Инфаркт миокарда у больных сахарным диабетом встречается в 2-3 раза чаще, протекает значительно тяжелее, нередко в безболевом варианте. Отсутствие боли при инфаркте миокарда ведет к тому, что ряд больных сахарным диабетом не знают о перенесенном ими инфаркте миокарда, а одышку при ходьбе и нагрузке, нарушения ритма сердца связывают только с сахарным диабетом.

Нарушение такими больными режима питания, самопроизвольное изменение режима введения инсулина или сахароснижающих таблеток, несоблюдение режима труда и отдыха, физическое и умственное переутомление, курение, употребление алкоголя способствуют повторному возникновению инфаркта миокарда.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: