Охтирська ОДПІ

23 мая 2014 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

ОДПIЯкі послуги надає ЦОП Охтирської ОДПІ

Платники податків охтирщини вже звикли, що при Охтирській ОДПІ функціонує центр обслуговування платників податків, в якому зосереджені всі послуги, необхідні платникам податків: прийом податкової звітності та звітності з ЄСВ, проведення звірки платежів, видачі довідок, ліцензій тощо.

Інформація, розміщена на численних стендах, розташованих в залі центру, допомагає відвідувачам оформити заяви, які подаються до органів Міндоходів, ознайомитись з новинами податкового законодавства та законодавства відносно ЄСВ, а зразки заповнених бланків звітності з цифровими прикладами допомагають бухгалтерам фізичним особам – підприємцям не здійснювати помилок під час розрахунку податкових зобв»язань.

Крім цьго в Центрі обслуговування платників можно безкоштовно отримати електронний цифровий підпис усім бажаючим.

До послуг відвідувачів в центрі розташовані комп»ютери, підключені до мережі Інтернет, також існує система Wi-Fi , якою користуються влсники ноутбуків.

За січень – квітень відвідувачі отримали:

- адміністративних послуг – 1162;

- інформаційних (консультативних) послуг – 648.

Нагадуємо, Центр обслуговування платників Охтирської ОДПІ розташований за адресою: м.Охтирка, вул.Снайпера, 3.

За консультаціями можно звертатись за телефоном 3-14-17.

Медицинское страхование работников за счет предприятия не облагается НДС, – разъяснение Миндоходов

Миндоходов в разъяснении от 14 мая 2014 года отметило, что операция по медицинскому страхованию своих работников за счет предприятия не приводит к возникновению налоговых обязательств по НДС.

В соответствии с пп. "б" п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса объект обложения НДС – это операции плательщиков налога по поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.

Согласно действующему законодательству поставка услуг – любая операция, не являющаяся поставкой товаров, либо иная операция по передаче права на объекты права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы или предоставление других имущественных прав относительно таких объектов права интеллектуальной собственности, а также предоставление услуг, потребляемых в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности.

В соответствии с пп. 196.1.3 п. 196.1 ст. 196 НК не являются объектом обложения НДС операции по:

- предоставлению услуг по страхованию, сострахованию или перестрахованию лицами, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности, а также связанных с такой деятельностью услуг страховых (перестраховочных) брокеров и страховых агентов;

- предоставлению услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе пенсионному страхованию), негосударственному пенсионному обеспечению, привлечению и обслуживанию пенсионных вкладов и счетов участников фондов банковского управления, администрированию негосударственных пенсионных фондов

Можно ли в прибыльной декларации отразить ранее не учтенные доходы и расходы, без заполнения приложения ВП

Доходы, не учтенные в прошлых периодах и определенные в отчетном, включаются в состав прочих доходов налогоплательщика.

При определении объекта налогообложения учитываются суммы расходов, не учтенные в прошлых налоговых периодах в связи с допущением ошибок и выявленные в отчетном налоговом периоде при расчете налогового обязательства.

Самостоятельно выявленные доходы и расходы, не учтенные в прошлых отчетных периодах в связи с допущением ошибок и выявленные в отчетном периоде при расчете налогового обязательства, плательщик налога может исправить либо путем представления уточняющей декларации, либо в составе отчетной декларации.

Если исправление ошибок осуществляется в декларации за отчетный период, следующий за периодом выявления ошибки, то в приложении ВП налогоплательщик отражает правильные показатели за уточняемый отчетный период и, сравнивая их с соответствующими строками уточняемой декларации, определяет сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства, пени и штрафа.

С таким разъяснением Миндоходов можно ознакомиться в общедоступном информационном ресурсе «ЗІР» (раздел 102.30.02).

Новый налоговый адрес – новая электронная цифровая подпись

<Если у плательщика налогов меняются учетные данные (например, должностные лица, налоговый адрес, в том числе в пределах одного административного района), то до момента представления следующей электронной отчетности нужно получить новые усиленные сертификаты открытых ключей на должностных лиц плательщика, которые имеют право подписи документов, и перезаключить договор о признании электронных документов.

Если договор о признании электронных документов заключается в электронной форме, то электронная цифровая подпись налогоплательщика и его должностных лиц импортируются в базу сертификатов вместе с договором. Поэтому для импорта в базу сертификатов новой ЭЦП

121,6 млн.грн. ЄСВ надійшло до бюджету від платників Охтирської ОДПІ

Протягом квітня поточного року зусиллями платників Охтирської ОДПІ державна скарбниця поповнилась майже на 35 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Загалом з початку року мобілізовано ЄСВ в сумі 121,6 млн.грн. що на 149,3 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Колектив Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області висловлює подяку платникам за відповідальне ставлення до своїх обов»язків щодо сплати податків, адже стабільне надходження платежів до бюджету є запоруою добробуту громадян України.

Нагадуємо, подання звітності з єдиного внеску та його сплата як і раніше здійснюється до органів доходів і зборів.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: