Охтирська ОДПІ

21 июля 2014 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

ОДПIПрозорість ринку алкоголю і тютюну під контролем Міндоходів.

Міндоходів передано до Мінфіну пропозиції поправок до законів, які допоможуть у боротьбі з незаконним обігом алкогольної продукції.

До ПКУ запропоновано внести пункт 20 до ст.. 230, яким визначається контроль за перевезенням спирту, спиртового дистиляту, біоетанолу.

«Ця сировина, на нашу думку, має транспортуватися автотранспортними засобами, які в обов’язковому порядку мають пройти сертифікацію і бути включені до єдиного реєстру «Автомобільних перевізників спирту», бути обладнані GPS- маяками з зареєстрованими IMEI кодами у єдиному реєстрі. «Автомобільних перевізників спирту», – поясняє заступник мін доходів Володимир Хоменко.

Також Міндоходів пропонує посилити адміністративну відповідальність за торгівлю нелегальним алкоголем. Зокрема, в Адміністративному кодексі за зберігання або транспортування алкогольних та тютюнових виробів пропонується штрафувати або відправляти на громадські роботи – за рішенням суду. «Оскільки звичайні штрафи, як показує досвід, абсолютно неефективні, за повторне порушення ми пропонуємо карати виправними роботами до двох місяців, – розповів Хоменко. – Те саме покарання (виправні роботи) – пропонуємо за виготовлення і продаж фальсифікованих цигарок і алкоголю, а також – за незаконне зберігання акцизних марок».

У Кримінальному кодексі, вважає заступник мін доходів, необхідно уточнити формулювання у ст.. 204. На його думку, у Кодексі має бути прописана відповідальність стандартам. У нинішньому варіанті йдеться про «…незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів…», з поправками у частині 1 ст. 204 має формулюватися так: «…підакцизних товарів, що не відповідають вимогам встановлених державних стандартів України,стандартів країни-виробника, у т.ч. незаконно переміщених через митний контроль України з метою збуту…»

Також у ч. 2 ст.204 за незаконне виготовлення підакцизних товарів з використання підпільних цехів або незаконно завезеної сировини Міндоходів рекомендує карати не штрафам, а позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Такі зміни до законодавства, вважає В.Хоменко, допоможуть зробити ринок алкоголю і тютюну максимально прозорим.

Сьогодні усі пропозиції про поправки знаходяться на розгляді Міністерства фінансів України.

Відбувся сеанс прямого телефонного зв’язку “гаряча лінія” з начальником управління оподаткування та контролю об’єктів і операції Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області Грабар О.В. з питань оподаткування та подання звітності неприбутковими установами та організаціями.

1.Благодійний фонд отримав у подарунок декілька об’єктів основних засобів (комп’ютерна техніка та меблі), які використовуватимуться для виконання діяльності.

1. Якій порядок оподаткування податком на прибуток вказаного майна?

П. 157.3 ст. 157 ПКУ встановлений порядок оподаткування таких неприбуткових організацій, як благодійні фонди і організації, які створені відповідно до законодавства. Згідно з цією нормою у таких організацій від оподаткування звільняються доходи, отримані у вигляді:

* коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності з урахуванням положень п. 1567.13 вищезазначеної статті; дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у т.ч. гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством,з метою зниження рівня таких цін.

Таким чином, вартість основних засобів, отриманих благодійним фондом у вигляді подарунка, не підлягає оподаткуванню податком на прибуток на підставі п. 157.3 ст. 157 ПКУ за умови, що таке майно використовуватиметься для виконання статутних завдань.

2.На яку дату відокремленим підрозділам неприбуткової організації необхідно подавати заяву про внесення їх до Реєстру?

Для внесення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до територіального органу Міндоходів за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою –РН з додатком 1 до Положення, затвердженого наказом № 37, а також копії установчих документів. Заву про включення відокремленого підрозділу до Реєстру може бути подано до контролюючого органу за умови, що неприбуткову організацію, до складу якої входить такий відокремлений підрозділ, внесено до реєстру на дату подання такої заяви.

Отже, заява про включення відокремленого підрозділу до Реєстру може бути подана до контролюючого органу за умови, що неприбуткову організацію, до складу якої входить такий відокремлений підрозділ, внесено до реєстру на дату подання такої заяви.

3.Чи передбачено відповідальність за неподання звіту неприбутковою установою?

Звіт для цілей податкового обліку є податковою декларацією. Тому на нього поширюються правила складання та подання податкової звітності, встановлені ст.. 46 ПКУ. Пунктом 46.1 цієї статті визначено, що податкова декларація, розрахунок – це документ, що подається платником податків (у т.ч. відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та /або сплата податкового зобов’язання чи документ що свідчить про суми доходу нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) передбачено п.120.1 . ст.120 ПКУ. Зокрема, неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.. ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року біло застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020грн.за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

4.Якщо протягом року профспілкова організація не мала операцій, які підлягають оподаткуванню чи потрібно їй подавати Звіт?

Профспілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в порядку, визначеному законом, мають ознаку неприбутковості 0016. Від оподаткування у таких організаціях звільняються доходи, отримані у виглядів ступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положенням колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до ст.. 42 Закону про профспілки.

Профспілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання, які разом з доходами від основної діяльності (пільгові доходи) одержують доходи від діяльності, спрямованої на отримання прибутку (оподатковувані доходи), повинні вести окремий облік таких доходів. Такі організації складають та подають Звіт за звітний (податковий) період, який дорівнює року.

При заповненні Звіту частина 1 такими організаціями не заповнюється, а у частині 11 відображаються доходи, що підлягають оподаткуванню, та витрати, пов’язані з їх отриманням. Якщо протягом звітного (податкового) періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню, то Звіт подається до контролюючого органу в установлені законодавством строки з окресленнями.

Таким чином, незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню, профспілкові організації зобов’язані подавати Звіт до контролюючих органів в установлені законодавством строки.

5.Чи потрібно релігійній організації сплачувати податок на прибуток, отриманий від продажу власного автомобіля (основного засобу)?

Згідно з пп.»д» п. 157.7 ст. 157 ПКУ від оподаткування звільняються доходи, отримані неприбутковими релігійними організаціями у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

Водночас цим Кодексом встановлено, що у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.9 вищезазначеної статті, то така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів (п. 157.11 цієї статті).

Отже, доходи, отримані релігійною організацією від операцій з продажу основних засобів вважаються такими, що отримані з інших джерел, і підлягають оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах, тобто за ставкою, встановлено п. 151.1 ст. 151 ПКУ.

6. З якого моменту неприбуткова організація вважається ліквідованою або реорганізованою?

Чинним законодавством визначено певні вимоги, що діють для всіх неприбуткових організацій незалежно від їх організаційно – правової форми у разі їх ліквідації.

Так, п. 157.13 ст. 157 ПКУ встановлено, що у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

У разі якщо рішення про ліквідацію неприбуткової організації приймається в судовому порядку, то всі майнові, фінансові та інші питання вирішуються відповідно до рішення суду. У випадках, передбачених чинним законодавством України, наявні у неприбуткової організації кошти та майно, що залишаються після її ліквідації, за рішенням суду можуть бути зараховані до доходу відповідного бюджету. Після ліквідації неприбуткової організації щодо скасування запису про її реєстрацію та виключення з Реєстру. При цьому неприбуткова організація вважається такою що припинила діяльність, з моменту виключення її з ЄДРПОУ.

Міндоходівці виявили зникнення 200 тонн державного зерна з елеватора на Сумщині

Про це повідомив Ігор Короткий, в.о. заступника начальника – начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області.

Ще у 2010 році оперативники податкової міліції під час проведення операції «Зерно» арештували більше 200 тонн зерна пшениці вартістю близько 320 тис. грн. на елеваторі, розташованому в одному із районів Сумщини. Збіжжя за документами належало одеські фіктивній фірмі-одноденці і було незаконного походження.

Заарештоване майно службові особи елеватора (одного з дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії) прийняли на відповідальне зберігання.

Протягом наступного 2011 року керівники підприємства зверталися до податкової служби з проханням про скасування арешту або подальшу передачу зазначеної пшениці, але дозвіл на відчуження арештованого збіжжя не отримали.

Після реорганізації підприємства у 2012 році та зміни його назви нове керівництво елеватора продало арештоване майно, не отримавши при цьому жодних дозвільних документів. Своїми діями посадовці завдали державі збитків у великих розмірах.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області стосовно службових осіб елеватора розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

У 1 півріччі Охтирською ОДПІ спрямовано до бюджету майже 962 млн. грн.

Таку цифру надходжень до за 6 місяців 2014 року до зведеного бюджету оголосила в.о. начальника Охтирської ОДПІ Наталія Окрайченко на брифінгу, підбиваючи підсумки роботи територіального відділення Міндоходів за 1 півріччя.

«У порівняних умовах до відповідного періоду минулого року надходження зросли на 31 мільйон гривень, або на 3,3%», – підкреслила Наталія Василівна.

До державного бюджету у січні-червні поточного року платники податків Охтирської ОДПІ, (з урахуванням Тростянецького та Великописарівського відділення)сплатити 862,4 млн. грн.. З урахуванням складових факторів надходження до загального фонду держбюджету в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 25,3млн. або на 3%..

До скарбниць місцевих бюджетів з початку року платники податків сплатити 99,7 млн.грн, що на 6,2% бо на 5,8 млн. грн..більше за відповідний період минулого року. Збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та єдиного соціального внеску. Протягом шести місяців до бюджету надійшло 74,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб; 5,7 млн. грн. єдиного податку та 196,6 млн грн. єдиного соціального внеску.

Інспектори Сумської митниці Міндоходів не дозволили вивезти з України історичну спадщину

Під час митного контролю інспектори митного посту «Бачівськ» Сумської митниці Міндоходів перевірили автомобіль «Hyundai-H200», який прямував з України до Російської Федерації. В коробці з дитячими значками перевіряючи знайшли орден Великої Вітчизняної війни, німецький хрест зі свастикою, медаль 1939 року та медаль без планки з орлом на свастиці 1941-1942 років. Чоловік також намагався вивезти також експонат гвинтівки «Мосіна» зразка 1891-1930 років, вартість якого наразі встановлюють експерти.

За даним фактом сумськими міндоходівцями складно протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України «Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення».

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: