Охтирська ОДПІ

26 августа 2014 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

ОДПIЯк завантажити власний посилений сертифікат відкритого ключа.

Посилені сертифікати відкритих ключів необхідно завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД Міндоходів www.acskidd.gov.ua (розділ «Пошук сертифікатів) та зберегти їх на локальний диск у каталог «My Certificates and CRLs» або іншу папку обрану в якості файлового сховища. Для пошуку посиленого сертифіката відкритого ключа слід використовувати поля «Код ЄДРПОУ»/»Код платника податків».

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС України у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане розсунення у категорії 401.02).

Де можна отримати форми заяв для блокування, скасування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа.

Форми заяв на блокування, скасування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа знаходяться на веб-сайті Акредитовоного центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту www.acskidd.gov.ua в розділі «Форми документів».

Блокування посиленого сертифіката можна здійснити у телефонному режимі. Заява в усній формі подається заявником (підписувачем) до АЦСК ІДД засобами телефонного зв’язку за номером (044) 284-00-10. При цьому заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію:

- ідентифікаційні дані власника сертифіката;

- реєстраційний номер сертифіката ключа;

- ключову фразу голосової автенфікації.

Письмова заява на блокування посиленого сертифіката подається до АЦСК ІДД або до відокремленого пункту реєстрації користувачів за встановленою формою та засвідчується власноручно підписом заявника (підписувача). У разі якщо власником сертифіката є юридична особа, підпис уповноваженого представника юридичної особи засвідчується печаткою.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 401.01).

Категорії товарів, які на період АТО звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ.

Охтирська ОДПІ інформує, що відповідно до Закону України від 01.07.14 № 1560 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо ввезення засобів індивідуального захисту та лікарських засобів» та Закону України від 01.07.14 №1561 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів», на період проведення АТО або запровадження воєнного стану звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість спеціальні засоби індивідуального захисту за визначеними кодами згідно з УКТЗЕД, лікарські засоби та медичні вироби, зареєстровані та дозволені для застосування в Україні, а також лікарські засоби та медичні вироби без їх державної реєстрації при ввезенні їх на митну територію України.

Обсяги ввезення лікарських засобів та медичних виробів визначаються КМУ.

При митному оформленні зазначеної категорії товарів слід застосовувати такі коди:

- спеціальні засоби індивідуального захисту, бронежилети, нитки та тканини для виготовлення бронежилетів – «161»;

- лікарські засоби та медичні вироби відповідно до підпункту»в» п. 193.1 сь. 193 ПКУ – «162»;

- лікарські засоби та медичні вроби без їх державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості їх ввезення – «163».

Какие гражданско-правовые договора подлежат обложению военным сбором?

Заработная плата — это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога в связи с отношениями трудового найма (п.п. 14.1.48 Налогового кодекса Украины, далее — НКУ). Вступая в трудовые отношения с предприятиями, работники заключают трудовые договоры. Трудовой договор — это соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации либо уполномоченным им органом или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную данным соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а собственник предприятия, учреждения, организации либо уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. Выполнение работ, предоставление услуг физическим лицом может осуществляться как на основании трудового договора, так и на других юридических основаниях, в частности на основании гражданско-правового договора. В соответствии с п.п. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ объектом обложения военным сбором являются, в частности, доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам. То есть под объектом обложения военным сбором понимается доход, который начисляется (выплачивается, предоставляется) плательщику налога в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам. Результатом гражданско-правового договора является факт выполнения работ (предоставления услуг). По гражданско-правовым договорам (договору подряда/договору о предоставлении услуг) оплачивается выполненная работа/предоставлена услуга, что в рамках бухгалтерского учета подтверждается первичными документами, в частности, актами выполненных работ (актами приема-передачи). Согласно ст. 837 Гражданского кодекса Украины (далее — ГКУ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию второй стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. По договору о предоставлении услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) предоставить услугу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, если иное не установлено договором (ч. 1 ст. 901 ГКУ). Следовательно, для целей обложения военным сбором факт оплаты в рамках гражданско-правового договора (договора подряда/договора о предоставлении услуг) квалифицируется как объект налогообложения. Таким образом, обложению военным сбором подлежат доходы, полученные по гражданско-правовым договорам, в частности договору подряда/договору о предоставлении услуг, выполнение работ/предоставление услуг которых подтверждаются актами выполненных работ (актами приема-передачи), на основании которых осуществляется их оплата.

Категория 132.02 Информационно-справочного ресурса «ЗІР».

Змінено місця обслуговування платників із зони АТО та Криму

Враховуючи військові дії на сході України та анексію Криму російською Федерацією, Охтирська ОДПІ інформує , що на період, коли податкові органи, які знаходяться в зоні АТО, не можуть виконувати свої безпосередні функції, а центри обслуговування платників тимчасово не надають адміністративні послуги, змінено місця обслуговування платників.

Інформація стосовно цих змін постійно оновлюється та оприлюднюється на сайті ДСФ України в розділі Головна>Банер>Інформація для сходу України.

У вказаних в банері місцях обслуговування платники мають змогу подати звітність:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі відсутності в окремих платників можливості подавати у граничний строк податкові декларації, вони можуть звернутись до податкового органу за своїм місцезнаходженням із заявою про продовження граничних строків подання.

Також нагадуємо, що послуги електронного цифрового підпису можна отримати в представництвах АЦСК ІДД ДФС, розташованих в будь-яких населених пунктах.

Для реєстрації іноземних інвестицій необхідна відмітка Міндоходів.

Охтирська ОДПІ інформує, що для державної реєстрації іноземних інвестицій інвестор подає органу державної реєстрації інформаційне повідомлення з відміткою територіального органу мін доходів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне внесення.

Для підтвердження інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестиції іноземний інвестор, або уповноважена ним особа, звертається із заявою у письмовій формі до органу мін доходів за місцем здійснення інвестицій.

До заяви додається інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за встановленою формою та документи, які свідчать про фактичне внесення інвестиції, для підтвердження інформаційного повідомлення.

Територіальний орган Міндоходів розглядає подані документи і протягом 15 календарних днів з дати одержання письмової заяви:

- робить відмітку на інформаційному повідомленні про фактичне внесення іноземної інвестиції, яка скріпляються підписом керівника (заступника керівника) та печаткою органу мін доходів України;

- надає обґрунтовану відмову в письмовому вигляді.

Підтверджене інформаційне повідомлення заявник отримує безпосередньо у територіальному органі мін доходів, який здійснив таке підтвердження.

Охтирська ОДПІ

 

 



Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: