Охтирська ОДПІ

1 декабря 2014 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

Термін розгляду договору «Про визнання електронних документів» – до 5 робочих днів

Термін розгляду договору «Про визнання електронних документів» з боку органів ДФС – до 5 робочих днів. Нагадуємо, що квитанції мають розширення «.rpl» та відкриваються за допомогою ключа електронної печатки, а у разі її відсутності, підписом фізичної особи – підприємця (для фізичної особи – підприємця). Інші файли, що мають розширення «.xml» не потребують розшифрування. Електронні звіти можна відправляти лише після отримання квитанції про успішне підписання договору з боку органів ДФС.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно – довідковому ресурсі (веб – портал ДФС, вкладинка «Інформаційно – довідковий ресурс», дане роз’яснення у категорії 401.02).

У Головному управлінні ДФС Сумщини призначили керівників

18-19 листопада 2014 року відбулись кадрові призначення на керівні посади у Головному управлінні ДФС у Сумській області та Головному управлінні Міндоходів у Сумській області.

Наказом від 18.11.2014 р. №1449-о першим заступником начальника ГУ ДФС у Сумській області призначено Олексія Мазуренка. До призначення на керівну посаду в ДФС Мазуренко Олексій Володимирович виконував обов’язки першого заступника начальника ГУ Міндоходів у Сумській області.

Наказом від 18.11.2014 р. №1452-о заступником начальника ГУ ДФС у Сумській області призначено Олександра Ткаченка.

До призначення в ДФС обіймав посаду начальника управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій Головного управління Міндоходів у Сумській області.

Наказом від 19.11.2014 №2211-о заступником начальника ГУ Міндоходів у Сумській області призначено Тетяну Ольхову, яка до цього виконувала обов’язки заступника начальника Головного управління Міндоходів у Сумській області.

З 19 листопада 2014 року розпочато процес реорганізації Головного управління Міндоходів у Сумській області і утворено комісію з реорганізації ГУ Міндоходів у Сумській області. (Наказ від 19.11.2014 №38). Головою Комісії призначено Тетяну Ольхову.

Обмеження при переміщенні товарів та цінностей через митний кордон України!

Охтирська ОДПІ нагадує, що перелік товарів (у т.ч. валютних цінностей), на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436.

Так, встановлено обмеження на переміщення:

1) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України;

2) товарів, зовнішньоекономічні операції з якими підлягають ліцензуванню;

3) лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України;

4) товарів, які є об’єктами застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну;

5) культурних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України;

6) дослідних сортів рослин, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України ;

7) товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації під час переміщення через митний кордон України;

8) продуктів лову та харчової продукції з них українського походження, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України;

9) товарів військового призначення та подвійного використання, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України ;

10) валютних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

11) товарів, на які встановлено обмеження під час проведення зовнішньоекономічних операцій з реекспорту (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF/paran61);

12) товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів

Пропуск вказаних товарів (цінностей) через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються органами Державної фіскальної служби України на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів органам ДФС передбачено законами України.

Обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню затверджені постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Так, фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

На Сумщині 3679 громадян самостійно задекларували свої доходи.

- Особливістю цьогорічної кампанії декларування стало те, що значно більше громадян почали самостійно визначати доходи та нараховувати податкові зобов’язання. Так, на 1 листопада цього року сума нарахованого громадянами податкового зобов’язання склала 17,2 млн. грн., що на 2,4 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей факт свідчить про зростання свідомості громадян, – зазначив Юрій Больбіт, виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДФС у Сумській області. – При цьому загальна сума отриманого доходу склала 54,3 млн. грн.

Найбільша кількість декларацій подана громадянами, які задекларували наступні доходи:

2460 громадян задекларували доходи у вигляді спадщини або подарунку;

789 громадян задекларували доходи від продажу рухомого та нерухомого майна;

554 громадян – від здачі в найм нерухомого майна (крім земельної ділянки);

359 громадян – від отримання інвестиційного прибутку;

134 – задекларували отримання прибутку від здачі в найм земельної ділянки.

Який порядок застосування норм податкового законодавства

В Охтирській ОДПІ відбувся сеанс прямого телефонного зв’язку “гаряча лінія”

1. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором грошова допомога, надана пенсіонерам від колишніх працедавці, відповідно до колективного договору?

Відповідно до пп. 1.2.п.16 прим.1 підрозділу 10 розд. ХХ ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Підпунктом 1.4 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. ХХ ПКУ визначено, що нарахування збору здійснюється у порядку, встановленому ст.. 168 розд. 4 ПКУ для податку на доходи фізичних осіб. Так, для цілей розд. 4 ПКУ заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп.14.1.48п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Враховуючи викладене вище, грошова допомога, надана пенсіонерам від колишніх працедавців, відповідно до колективного договору не підлягає оподаткуванню військовим збором.

2. Як формується загальний оподатковуваний дохід та сума витрат особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, а саме, за касовим методом чи за першою подією?

Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Розділу 4 ПКУ оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат. При цьому, ПКУ не передбачено будь-якого переліку витрат для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. З метою забезпечення дотримання принципів оподаткування, доцільно при визначенні сукупного чистого доходу враховувати витрати, які пов’язані із провадженням певного виду незалежної професіональної діяльності та підтверджені документально.

Таким чином, датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок ( у касу) або отримання інших видів компенсацій, тобто застосовуються касовий метод. Крім того, слід зазначити, що остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації (п. 178.7 ст. 178 ПКУ).

3. В який термін само зайняті особи зобов’язані подавати до органів фіскальної служби за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних?

Відповідно до п. 65.9 ст. 65 ПКУ самозайняті особи зобов’язані подавати до контролюючих органів за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін. Зміни до відомостей про само зайняту особу, яі містяться у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, набирають чинності з дня внесення відповідного запису до такого реєстру.

4. Яким чином визначається дохід фізичної особи – підприємця в разі отримання виручки в іноземній валюті?

Згідно з п. 292.5 ст. 292 ПКУ дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим національним банком України на дату отримання такого доходу.

5. Чи є об’єктом оподаткування військовим збором доходи, отримані ФО від іншої ФО, яка не є податковим агентом?

Відповідно до пп.1.2п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету є особи, визначені у ст.. 171 ПКУ (пп.1.5 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). Згідно ст.. 171 ПКУ особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету військового збору з доходів у вигляді заробітної плати є роботодавець, яки виплачує такі доходи на користь платника податку; податковий агент – з інших доходів, визначений пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, які є об’єктом оподаткування військовим збором. Оскільки особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету військового збору з доходів, визначених пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ,що є об’єктом оподаткування військовим збором, є податковий агент (роботодавець), то доходи, отримані фізичною особою від іншої фізичної особи, яка не є податковим агентом, не підлягають оподаткуванню військовим збором.

Інформацію стосовно бізнес-партнерів можна отримати на офіційному веб-порталі ДФС України

На офіційному веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua) функціонує банер «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу.

Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.

 

 Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: