Круглий стіл: субсидія знімає платіжний тягар

8 января 2015 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | Нет комментариев | №1(980)

У міському управлінні соціального захисту відбулася зустріч за круглим столом за участю начальника управління Катерини Сідельник, начальника відділу соціальних виплат Ірини Божко, головного спеціаліста Ірини Драченко, начальника відділу збуту теплової енергії ТОВ «Брок-Енергія» Світлани Васильєвої, інших спеціалістів управління. Мова йшла про особливості призначення субсидій у 2014 році.

IMG_1324

? Що зроблено по нарахуванню субсидій у Охтирці?

К.СІДЕЛЬНИК:

- Опалювальний період для призначення житлових субсидій встановлено: для абонентів, які мають індивідуальне опалення – з 1 жовтня 2014 р. по 30 квітня 2015 року для абонентів, у яких централізоване опалення – з 15 жовтня 2014 року по 15 квітня 2015 року.

Прийнято 40 заяв на призначення субсидії готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу. Призначено субсидію 39 заявникам на загальну суму 34,2 тис. грн., 1 заявник не має права на призначення субсидії, у зв’язку з перевищенням доходу. Заборгованість відсутня.

За 2014 рік зроблено 97787 перерахунків призначених субсидій при зміні тарифів, норм споживання та за поданням житлово-комунальних підприємств без звернення заявників, при зміні відсоток обов’язкового платежу сім’ї.

? Що змінилося у цьому році в механізмі субсидіювання?

І.ДРАЧЕНКО:

З 1 жовтня 2014 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунальнго обслуговування».

Постановою затверджено соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів.

ЦИФРИ

3640 громадян звернулося за призначенням житлової субсидії,

з них 288 заяв надіслано поштою

3470 сім’ям субсидія призначена

2657 сімей отримують субсидію станом на 30.12.2014 року, що становить

16,45% від загальної кількості сімей міста

7603,1 тис. грн. – загальна сума нарахованих субсидій

Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 згідно з якими:

- соціальну норму житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв.м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу;

- комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;

- враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;

- субсидія надається одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (раніше субсидія на загальних підставах призначалася лише власнику житлового приміщення);

- для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла 48,87 кв. м (раніше субсидія призначалася без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім’ю);

- сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;

- субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;

- змінився розрахунок відсотку обов’язкового платежу сім’ї, який визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

? Як визначається розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги?

І.ДРАЧЕНКО:

По-перше, обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;

По-друге, середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

По-третє, дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році – 1176 грн.), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

І врешті, отриманий розмір ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житловокомунальні послуги.

? Проілюструйте сказане на конкретному прикладі:

І.ДРАЧЕНКО:

- У житловому прімщенні зареєстрована одна особа – пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2000 гривень (12000 грн. : 6 = 2000 грн.) Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2000 : 1176 : 2 х 15% = 12,76%

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255, 2 грн. (2000 х 12,765), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн. – 255,2 грн. = 44,8 грн.)

? Що є причиною припинення виплати субсидії?

- Підриємства-надавачі житлово-комунальних послуг щомісячно подають в управління списки осіб, отримувачів субсидій, які своєчасно не сплачують свою обов’язкову частку для припинення субсидії. З початку 2014 року надано 17 списків на 60 осіб. Після проведення відповідної роботи 58 чол. Погасили заборгованість, 2 отримувачам – субсидію було припинено.

К.СІДЕЛЬНИК:

- До речі, у разі виникнення нестандартних ситуацій під час призначення субсидій питання розглядається на засіданні комісії з призначення соціальних виплат окремим категоріям громадян, як а діє при виконкомі Охтирської міської ради. Рішення про призначення (непризначення) в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

За 2014 рік проведено 27 засідань, на яких розглянуто 751 заяву, із них задо- волено 95%.

І.БОЖКО:

- Рішенням цієї комісії призначена субсидія 717 сім ям: на збільшену норму житла 44 сім’ям, 320 особам, на яких не відкрито особовий рахунок, 180 сім’ям – при наявності працездатних осіб, які не працюють, 162 сім’ям, які мають у своєму володінні у сукупності більше ніж одне житлове приміщення, 7 сім’ям – у разі придбання житлового приміщення до 1 року, 4 сім’ям – які протягом року перед зверненням за призначенням субсидії придбали майно на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї. З усіма організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг налагоджено обмін інформацією для призначення субсидій без участі заявників. Щоденно забезпечено відповідальними особами підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, отримання списківреєстрів від управління соціального захисту для оформлення довідок про склад сім’ї та розмір платежів. У 2014 році до підприємств, які надають житловокомунальні послуги, надано 1219 запитів, на які надано 21703 довідки.

? Як організовано прийом громадян?

К.СІДЕЛЬНИК:

- В управлінні прийом здійснюється щоденно без перерви на обід за талонами-направленнями, запис на прийом можливий безпосередньо в управлінні або за телефоном 4-15-30 у зручний час для відвідувачів, що повністю ліквідує черги. Прийом громадян у суботні дні проводить черговий спеціаліст з 8-00 год до 14-00 год. Робоче місце інформатора обладнано телефоном, по якому можна з’ясувати питання соціального захисту. В управлінні запроваджено зворотний зв’язок між спеціалістами та відвідувачами, встановлено скриньку для відгуків відвідувачів про роботу спеціалістів.

ВІД РЕДАКЦІЇ: На жаль, конкретних відповідей на питання від спеціалістів управління та нашої редакції до Світлани Васильєвої не прозвучало. Чи то від незнання ситуації, чи може, це є таємницею за сімома печатками.

 

 Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: