Зміни щодо повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

22 мая 2015 | ПРАВОВА ДОПОМОГА | Нет комментариев | №20(999)

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України.

Наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2014 №2079/5 внесено зміни щодо повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Так, якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію актцивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва з д і й с н ю є т ь с я  в і д д і л а м и державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у такому випадку здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Відділ державної реєстрації а к т і в  ц и в і л ь н о г о  с т а н у видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану після безпосередньої перевірки відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у день звернення або на підставі підтвердження про це відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану.

Для отримання підтвердження з іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстратор направляє у день надходження заяви(запиту) про видачу свідоцтва відповідний запит за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Реєстратор за місцем складання актового запису цивільного стану перевіряє відповідність відомостей у Реєстрі даним паперового носія актового запису цивільного стану та в день отримання запиту направляє підтвердження.

Кудина ОльгаСвідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається повторно без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або у районі проведення антитерористичної операції.

У разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення повторна видача свідоцтва здійснюється на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.

У паперовому носії актового запису цивільного стану, на підставі якого повторно видано свідоцтво, проставляються серія, номер та дата його видачі.

Кудіна О.П., головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Охтирському району

 

 Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: