Охтирська ОДПІ

11 июня 2015 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

Ефірна довідка

04.06.2015 р. в Охтирській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області відбулась «гаряча лінія» з питань застосування окремих норм податкового законодавства. На запитання платників податків відповідала головний державний інспектор з питань комунікацій Слізченко Ольга Степанівна.

Чи нараховується ЄВ за договором про надання послуг?

Платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору), укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Тож, при виплаті на користь приватного підприємця винагороди згідно з договором про надання послуг, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не нараховується, якщо такий приватний підприємець надав послуги за видами діяльності, які відповідають відомостям, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Які документи необхідно надати фізичній особі – підприємцю іншому суб’єкту господарювання для уникнення подвійного нарахування єдиного соціального внеску?

З метою уникнення подвійного нарахування єдиного внеску, фізична особа – підприємець, яка виконує роботи або надає послуги за цивільно-правовим договором іншим суб’єктам господарювання, повинна надати таким суб’єктам копію документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи – підприємця: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, в якій зазначаються основні види діяльності.

Чи повинен платник єдиного податку сплачувати орендну плату?

Платники єдиного податку (як юридичні, так і фізичні особи) не сплачують земельний податок за земельні ділянки, якщо вони використовують їх для ведення власної господарської діяльності.

Але якщо суб’єкт господарювання – платник єдиного податку уклав договір оренди землі з органами місцевої (державної) влади – то такий платник єдиного податку зобов’язаний сплачувати орендну плату на загальних підставах.

Як правильно списати незавершене будівництво?

Об’єкти незавершеного будівництва не є основними засобами, на них не поширюється норма п. 189,9 ст. 189 ПКУ, яка звільняє від нарахування ПДВ при ліквідації основних засобів унаслідок їх знищення, розібрання або перетворення. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку із придбанням або виготовленням товарів (у т.ч. при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Якщо об’єкт будівництва призначався для використання в господарській діяльності в оподатковуваних операціях, то підприємство ає право включати ПДВ з вартості товарів (робіт, послуг) придбаних для такого будівництва, о податкового кредиту.

Але, якщо у періоді списання об’єктів незавершеного будівництва понесені витрати не будуть використані в господарській діяльності, такому підприємству слід нарахувати податкові зобов’язання за товарами та послугами, які були використані при будівництві таких об’єктів та під час придбання яких було сформовано податковий кредит. База оподаткування визначається виходячи з ціни придбання таких товарів (послуг).

Якщо під час будівництва (або придбання) об’єкта незавершеного будівництва підприємство не було платником ПДВ або не включало суми ПДВ за придбаними товарами (послугами) до податкового кредиту, то наслідків з ПДВ при його списанні не виникатиме.

Чи оподатковуються ПДВ кошти капітальних трансфертів?

Невідплатні односторонні платежі органів управління не ведуть до виникнення чи погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов’язаних їз збільшенням капіталу одержувачів бюджетних коштів. Якщо отримання коштів із бюджету у вигляді капітальних трансфертів не передбачає постачання товарів/послуг або компенсації втрат, пов’язаних із пошкодженням основного капіталу, то під час отримання об’єкта обкладення ПДВ не виникає.

Чи може здійснюватись сплата податкового зобов’язання за рахунок переплат?

Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може здійснюватися також за рахунок наявної переплати з такого платежу. Для цього платнику податків не потрібно подавати відповідну заяву. Тобто якщо на день проведення нарахування грошових зобов’язань у платника обліковуються надміру сплачені суми з відповідного платежу, то такі нараховані грошові зобов’язання автоматично погашаються за рахунок наявної переплати.

Джерела спати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків визначені ст.. 87 Податкового кодексу України.

Як правильно отримати безоплатні імпортні товари?

Податковий кредит з податку на додану вартість звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг ( у разі здійснення контрольованих операцій – не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст.. 39 ПКУ) та складається з сум податку, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

Придбанням або виготовленням товарів ( у т.ч. при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

Придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у т.ч. інших недобротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротній капітальні активи), у т.ч. при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари /послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

При безоплатному отримані імпортних товарів відсутній факт придбання товарів, тобто право на нарахування податкового кредиту з ПДВ відсутнє.

Якщо в податкові накладній зазначена неправильна дата чи бути штрафам?

Внесення змін або коригування показників податкової накладної здійснюється у випадку коригування податкових зобов’язань платника при будь-якій зміні суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Податкова накладна, з помилками, включаючи і арифметичні, не розцінюється як документ і не може бути підставою для формування податкового кредиту.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПКУ, у разі порушення продавцем товарів/ послуг порядку заповнення податкової накладної та /або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Чи допускається зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною?

Внесення змін до митної декларації, прийнятої органом доходів і зборів, допускається до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох років з дня завершення їх митного оформлення.

Відкликання митної декларації допускається лише до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму.

Якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, фіскальна служба визнає цю митну декларацію недійсною.

У разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у митній декларації товарів, транспортних засобів комерційного призначення внесення змін, відкликання та визнання недійсною цієї декларації до закінчення провадження у відповідних справах забороняється.

Безалкогольне пиво акцизним податком не оподатковується

Операції з реалізації товарів, які не належать до підакцизних, зокрема безалкогольного пива, акцизним податком не оподатковується.

Пиво — це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, який зазначений у товарній позиції 2203 згідно із УКТ ЗЕД. На пиво із солоду (солодове), що належить до товарної групи 2203 00 згідно із УКТ ЗЕД, установлені ставки акцизного податку.

Водночас безалкогольне пиво належить до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202 (ст. 1 Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»), на яке ставки акцизного податку Податковим кодексом не встановлено й такі товари не віднесено до підакцизних.

Отже, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі товарів, які не належать до підакцизних, зокрема пиво безалкогольне, акцизним податком не оподатковується.

Звертаємо увагу: відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів підтверджується наявністю в їх виробника чи імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.

Виплата заробітної плати за рішенням суду: хто повинен сплатити податок з доходів фізичної особи у разі перерахування коштів на рахунки виконавчої служби

Відповідно до підпункту 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПКУ.

Згідно з підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений Розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та Розділом IV ПКУ.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (підпункт «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ).

Разом з тим, відповідно до пункту 2.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом наказ Міндоходів України від 21.01.2014 № 49 податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Отже, перерахувати (сплатити) податок на доходи фізичних осіб з суми заробітної плати, яка перерахована юридичною особою за рішенням суду на рахунок виконавчої служби для виплати фізичній особі, повинна юридична особа, яка є податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб.

На соціальний захист Охтирчан та мешканців Тростянця і Великої Писарівки надійшло близько 200 мільйонів гривень єдиного соціального внеску

За 5 місяців поточного року до бюджету надійшло 184540,7 тис. гривень ЄСВ – про це повідомила начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Охтирської ОДПІ Ольга Сич під час наради.

«Саме завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску гарантується гідне пенсійне забезпечення, право на соціальний захист у разі нещасних випадків чи професійних захворювань, безробіття та інші виплати»,- підкреслила Ольга Борисівна .

Нагадаємо, що на веб-порталі Державної фіскальної служби України працює он-лайн сервіс «Реєстр страхувальників», завдяки якому платники єдиного внеску можуть оперативно отримати дані про взяття на облік, реєстраційний номер платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва. Для отримання інформації з Реєстру достатньо знати ім`я, прізвище та по батькові платника, його податковий номер або серію та номер паспорта.

Платники єдиного податку, які обслуговуються в Охтирській ОДПІ

За 5 місяців поточного року перерахували до бюджету 8,3 млн. грн..

Надходження податку від діяльності спрощенців за 5 місяців поточного року зросли на 2,9 млн. грн., оскільки за аналогічний період минулого року було сплачено лише 5,4 млн. грн.. єдиного податку.

Приємно відзначити, що левова частина – більше 61 відсотка податку платять фізичні особи-підприємці. За січень-травень вони сплатили більше ніж 5,1 млн. грн..

З поміж іншого суб’єкти господарювання активно використовують 1V групу спрощеної системи. Станом на 1 червня 2015 року платники цієї групи сплатили 2,1 млн. грн. або 25,5 відсотків від суми надходжень до бюджету єдиного податку.

Від юридичних осіб – спрощенців до бюджету надійшло 1,1 млн. грн..

Загалом, ці показники свідчать про переваги оновленої спрощеної системи оподаткування та більш комфортні умови для ведення своєї підприємницької діяльності суб’єктами малого та середнього бізнесу.

«Пульс» – спрямований на зростання довіри до працівників фіскальної служби

Державна фіскальна служба України зацікавлена у зростанні довіри до служби як сервісної, так і державної установи в цілому. Тому, з метою боротьби з негативними тенденціями, що стоять на заваді розвитку підприємництва та з метою подолання проявів протиправних і корупційних дій з боку працівників ДФС запроваджено сервіс «Пульс». Сервіс дає можливість ліквідувати перешкоди, що заважають здійснювати підприємницьку діяльність, та усунути труднощі у спілкуванні із посадовими особами.

Номер сервісу «Пульс» (044) 284-00-07

Податкові міліціонери Сумщини вилучили нафтопродуктів на 27 млн. грн.

Про це повідомляє Андрій Павлун, начальник оперативного управління Головного управління ДФС у Сумській області.

У рамках операції «Нафтопродукт – 2015» працівниками ГУ ДФС у Сумській області встановлено, що на території м. Охтирки та Охтирського району приватним підприємцем оптом та вроздріб через АЗС здійснюється реалізація пально-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива, скрапленого газу) сумнівного походження та якості.

Оперативники виявили, що ПММ оприбутковується за документами від постачальників Києва та Полтави, що мають ознаки учасників транзитно-конвертаційних груп. Крім того, жодне з підприємств не сплачує акцизний податок. Угоди з постачальниками носять безтоварний характер і використовуються для легалізації пально-мастильних матеріалів, які фактично вироблені за давальницькою схемою без сплати акцизного податку та з порушенням технічних умов, визначених для високооктанових бензинів і дизельного пального.

– Працівниками податкової міліції вилучено документацію, а також понад 2 тисячі тонн нафтопродуктів за попередньою оцінкою на суму понад 27 млн. грн., – коментує Андрій Павлун, начальник оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів – нафтопродуктів.

Як у податковому розрахунку за ф.1 ДФ заповнюються графи 3, 3а та 4, 4а рядків «Військовий збір» та «Оподаткування процентів», якщо дохід нараховано в одному місяці, а виплачено в іншому

Відповідно до розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок) відображення відомостей у розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» податкового розрахунку за ф. 1 ДФ (далі – розділ I) здійснюється наступним чином:

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні).

У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1 ДФ (далі – розділ II) визначено п. 3.11 Порядку, а саме:

у рядку «Оподаткування процентів» загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;

у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

При цьому, якщо дохід нараховано в одному місяці, а виплачено в іншому (наприклад, за березень у квітні), то графи 3, 3а та 4, 4а рядків «Військовий збір» та «Оподаткування процентів» розділу II податкового розрахунку за ф. 1 ДФ заповнюються аналогічно відповідним графам розділу I такого розрахунку.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: