Охтирська ОДПІ

7 октября 2015 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

Щодо доходу єдинниника в іноземній валюті

Для заповнення податкової декларації та ведення обліку платник єдиного податку-фізична особа використовує книгу обліку доходів платників єдиного, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 N 579.

Записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. При цьому встановлено, що дохід платника єдиного податку, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)

Таким чином, доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий в іноземній валюті та перерахований у гривнях за офіційним курсом Національного банком України на дату надходження коштів на рахунок.

Детальніше про це йдеться у листі ДФС України від 30.09.2015 №9142 /П/99-99-17-02-02-14, розміщеному на офіційному веб-сайті

Терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД

Згідно з ст. 1. Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185) виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (ст. 2 Закону № 185).

Разом з тим, відповідно до змін, внесених Законом України від 06 листопада 2012 року № 5480-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок» до Закону № 185, які набрали чинності з 17.11.2012, Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені ч. 1 ст. 1 та ст. 2 Закону № 185.

Зокрема, п. 1 постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі – постанова № 581) встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в ст.ст. 1, 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

Постанова набрала чинності з 04 вересня 2015 року та діє до 04 грудня 2015 року включно (п. 9 постанови № 581).

З урахуванням викладеного, починаючи з 04.09.2015 на період до трьох місяців розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), передбачені в ст. ст. 1, 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
Відповідне питання – відповідь розміщено у категорії 114 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  офіційного веб-порталу ДФС України.

Сумські митники виявили зброю та набої

Днями  фахівцями Сумської митниці ДФС було попереджено вивезення до  Російської Федерації зброї – пістолету травматичної дії з набоями.

Митний огляд проводився   на митному посту  «Бачівськ».

В салоні автомобіля «Volkswaqen Multivan»  у громадянина України виявлено пістолет травматичної дії  ZORAKI-MOD.914-S та 20 набоїв з кулями калібром 9мм.
Громадянин України порушив встановлений порядок  проходження митного контролю в зоні  спрощеного митного контролю «зелений коридор» при виїзді з України.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю».

Пістолет та набої до нього вилучено.

Проценти нараховані на суму депозиту оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

Дохід платника податку у вигляді процентів, нарахованих на суму депозитного банківського рахунка, включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставкою 20 відсотків.

Відповідно до пп. 164.2.8 ст. 164 Податкового кодексу пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 ст. 165 Кодексу) включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Доходи у вигляді процентів на депозитний банківський рахунок відносяться до “пасивних доходів” (пп.167.5.3  ст. 167 Податкового кодексу України).

Ставка податку для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді процентів, становить 20 відсотків (пп. 167.5.1. 167 Податкового кодексу).

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Крім того,  дохід платника податку у вигляді процентів, нарахованих на суму депозитного банківського рахунка, оподатковується  військовим збором за ставкою 1,5  відсотка.

Пільг при оподаткуванні зазначених доходів незалежно від виду та категорії осіб, які їх отримують, Податковим кодексом не передбачено.

Про зміни у проведенні перевірок органами ДФС

З 1 вересня 2015 року набрав чинності Закон України від 17 липня 2015 року №655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на платників податків» (далі-Закон №655).

Відповідно до пункту 7 частини 2 пункту 8 та частини 3 пункту 12 розділу І Закону №655 з Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – Кодекс) виключено підпункт 54.3.4 пункту 54.3 статті 54, пункт 58.4 статті 58 та пункт 86.9 статті 86 розділу ІІ Кодексу. Таким чином, відмінено норми, які передбачають особливості прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок, проведених за визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Кодексу обставин, у зв’язку з наявністю кримінального провадження щодо кримінального правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків. Враховуючи наведене, з 1 вересня 2015 року за результатами таких перевірок запроваджується загальний порядок та терміни прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 статті 86 розділу ІІ Кодексу.

При цьому, загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 статті 86 розділу ІІ Кодексу, застосовується за результатами перевірок, які проводяться у межах кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, розпочатих після набрання чинності вказаним Законом.

Частиною 1 пункту 8 Закону №655 внесено зміни до пункту 58.1 статті 58 розділу ІІ Кодексу, зокрема доповнено новою нормою щодо надсилання (вручення) платнику податків податкових повідомлень-рішень у випадках, якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факти заниження або завишення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

Слід також звернути увагу, що Законом №655 внесено зміни до абзацу третього пункту 81.1 статті 81 розділу ІІ Кодексу, відповідно до яких посилено вимоги щодо складання наказу про проведення перевірки. Зокрема, такий наказ додатково до інформації, наведеної у Методичних рекомендаціях щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС України від 31.07.2014 №22 (зі змінами), повинен містити інформацію щодо періоду діяльності, який буде перевірятися.

Крім того, слід врахувати, що Законом №655 доповнено статтю 79 розділу ІІ Кодексу новим пунктом 79.5, згідно з яким за наявності письмового звернення платника податків замість невиїзної документальної перевірки може проводитись документальна виїзна перевірка.

Основні моменти закону про зменшення податкового тиску на платників

Державна податкова інспекція у м. Полтаві інформує про набрання з 1 вересня 2015 року чинності Закону України від 17.05.2015 року №655-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків».

Цим Законом Міністерству фінансів передано повноваження із надання узагальнюючих податкових консультацій з обов’язковим їх оприлюдненням на офіційному сайті відомства.

За наявності письмового звернення платника податків, замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

Згідно з положеннями Закону, тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків з обсягом доходів або операцій до 20 млн. грн. штрафи, нараховані на суми податкового зобов’язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати податкового зобов’язання.

Також, платникам дозволено не нараховувати пеню при самостійному виявленні помилок у податковій звітності впродовж 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Оподаткування додаткового джерела заробітку

Охтирська ОДПІ інформує, що здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, а це може бути одна кімната у квартирі, сама квартира, гараж, дачний будинок тощо. Юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна. Здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватись фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця як фізичною особою – підприємцем.

Досить часто громадяни України забувають, що згадане джерело заробітку підлягає оподаткуванню. Стаття 170 Податкового кодексу визначає особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм.

Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів необхідно нарахувати та сплатити податок за ставкою 15% (20%).

Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображається орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за податковою адресою платника податку.

Охтирська ОДПІ звертає увагу, що крім відповідальності за несплату податків, не потрібно забувати і про те, що право на оформлення субсидій надаватиметься особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла.

Додержання законодавства при виплаті заробітної плати працедавцями – під постійним контролем

Працедавець, який ухиляється від сплати податків, безсоромно обкрадає бюджет держави, міста, села, позбавляючи старих людей пенсій, хворих – лікарняних, а безробітних – грошової допомоги. Бюджет та пенсійний фонд втрачають немалі кошти.

І, хоча ДФС значно зменшили кількість проведення документальних планових перевірок платників податків, це питання не залишається без контролю.

Щоквартально проводиться аналіз податкової звітності за Ф 1 ДФ з метою контролю щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати найманим працівникам суб”єктами господарювання. У разі виявлення фактів порушення законодавства про оплату праці, здійснюються зустрічі та співбесіди з керівництвом підприємств (установ, організацій), які направ лені на доведення фактичної заробітної плати до мінімальних соціальних гарантій. Так, з даного питання протягом січня-вересня 2015 року заслухано 61 фізичну особу-підприємця та 216 платників – юридичних осіб.

Також, за участю працівників податкової інспекції проводяться щомісячно засідання постійно діючих комісій з питання легалізації тіньової зайнятості населення при органах виконавчої влади де запрошуються ймовірні порушники законодавства, котрі здійснюють виплати заробітної плати менше встановленого мінімального соціального розміру та які при здійсненні виробничої діяльності використовують не в повному обсязі зареєстровану найману працю. По результатам засідань по фізичним особам – підприємцям встановлено можливість створення 32 робочих місць.

Нагадуємо працедавцям, що розмір мінімальної заробітної плати протягом 2015 року складає з 1 січня – 1218 грн., з 1 вересня – 1378 грн.
Граничний розмір заробітної плати протягом 2015 року при якому виникає право на податкову соціальну пільгу складає 1710 грн., розмір соціальної пільги – 609 грн., 913.50 грн. і 1218 грн. – відповідно до категорії отримувачів соціальних пільг.

Порядок сплати земельного податку фізичними особами

Фізичні особи, які набули право власності на земельну ділянку протягом року, земельний податок сплачують з місяця виникнення такого права.

Нарахування громадянам сум податку здійснюється територіальними органами ДФС, які до 1 липня поточного року видають платникові податкове повідомлення-рішення про внесення податку. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Якщо право власності на земельну ділянку переходить від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку місяця, в якому втрачено право власності на зазначену ділянку. Новий власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності.

При цьому територіальний орган ДФС надсилає податкове повідомлення-рішення про внесення податку новому власнику після отримання інформації про перехід права власності від органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пп.287.5 ст.287 Податкового кодексу України).
Порядок сплати земельного податку визначено розд. ХII ПКУ.

Протягом 9 місяців поточного року фізичними особами – землекористувачами Охтирської ОДПІ Головного управління ДФС у Сумській області сплачено до місцевих бюджетів майже 5,0 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі:

Охтирка – 3,2 млн.грн. (+0,6 млн.грн.);

Тростянець – 1,1 млн.грн.(+0,3 млн.грн.);

В-Писарівка – 0,7 млн.грн. (+0,2 млн.гнр.).

Зарплата в “конвертах” – це майбутнє без гарантій і впевненості.

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, які істотно впливають на майбутнє громадян. Так, погоджуючись на це, найманий працівник власноручно позбавляє себе права на зарахування періоду роботи в страховий стаж, згідно якому обчислюються пенсія, матеріальна допомога у разі настання безробіття, лікарняні і тому подібне.

На жаль, на сьогоднішній день виплата заробітної плати в “конверті” і нелегальна робота стали сумною нормою життя. Виплати “в конвертах” є одним з ланок ланцюга тіньової економіки.

Ще раз нагадуємо громадянам, що зарплата в “конвертах” – це майбутнє без гарантій і упевненості! Необхідно вже зараз поклопотатися про своє “завтра” і не погоджуватися на отримання нелегальної заробітної плати. Ваше право – нести в свої сім’ї добробут і спокій, отримувати певні соціальні гарантії.

Охтирська ОДПІ ОДПІ закликає працедавців всіх форм власності не порушувати законодавство та відмовитись від виплати найманим працівникам заробітної плати в “конвертах”.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: