Охтирська ОДПІ

25 октября 2015 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

Розмір мінімального страхового внеску для підприємців становить 478,17 гривень

Єдиний внесок  для зазначених осіб встановлюється у розмірі 34,7 %  суми доходу, отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального єдиного внеску за місяць, у якому отримано дохід.

У разі якщо таким платником не отримано дохід у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску ( ст.7 Закону № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 01.01.2015р. по 31.08.2015р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 20706,00 грн (1218,00 грн х 17), з 01.09.2015р. – 23426,00 грн (1378,00 грн х 17).

Мінімальний страховий внесок  визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом. З 01.01.2015р. по 31.08.2015р.  розмір мінімального страхового внеску для фізичних осіб підприємців становить 422,65 грн (1218,00 грн х 34,7% .), з 01.09.2015р. – 478,17 грн (1378,00 грн х 34,7 %).

Про порядок нарахування пені

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

-або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

-або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Згідно з п. 31.1 ст. 31 Кодексу строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. При цьому момент виникнення податкового обов’язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.

При визначенні строку сплати податкового зобов’язання у разі, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, необхідно враховувати правову позицію Верховного Суду України (далі – ВСУ), викладену у постанові від 09.06.2015 у справі N 21-18а15.

Так, у разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, граничним строком подання такої декларації є перший після нього робочий день. При цьому початок перебігу десятиденного строку для сплати визначеного у декларації податкового зобов’язання, встановленого п. 57.1 ст. 57 Кодексу, пов’язаний саме із таким першим робочим днем. Тобто позиція ВСУ полягає в тому, що десятиденний строк для сплати податку слід враховувати від фактичної дати останнього дня подання податкової декларації за відповідний період.

Згідно з п. 54.1 ст. 54 Кодексу, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

При цьому Законом України від 17 липня 2015 року N 655-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків” (далі – Закон N 655-VII) внесено зміни до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу, які набрали чинності з 01.09.2015.

Так, після закінчення встановлених п. 57.1 ст. 57 Кодексу строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Законом N 655-VII передбачено, що нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків – після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.

Відповідно до частини першої ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Враховуючи відсутність прямої вказівки у Кодексі на зворотну дію у часі Закону N 655-VII, застосування положень пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 у редакції, чинній з 01.09.2015, застосовується до правовідносин, які виникли з 01.09.2015, тобто до відносин, коли граничний строк сплати грошового зобов’язання припадає на дату, починаючи з 01.09.2015.

(Лист, Державна фіскальна служба України, від 09.10.2015, № 21492/6/99-99-15-04-02-15 “Про порядок нарахування пені”)

Оновлено Порядок обліку платників податків

Насамперед зміни спрямовані на вдосконалення процедур обліку та реєстрації договорів про спільну діяльність і договорів управління майном.

В Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість, зокрема, скорочено строк реєстраційних процедур з 5-ти до 3-х днів.

Перелік відомостей, що вказуються у витягу з Реєстру платників податку на додану вартість, доповнено реквізитами рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ. Змін зазнав і порядок отримання витягу. Зокрема, якщо платник протягом двох днів  не отримав витяг, то платник ПДВ чи його представник може отримати його у контролюючому органі в будь-який час до дати анулювання реєстрації.

Нарахували дохід – сплатіть податок до бюджету!

Дохід фізичної особи – орендодавця від надання в оренду земельного паю включається до загального оподатковуваного доходу такої  особи та підлягає оподаткуванню за ставкою 15 (20) % (пп. 164.2.5 ст. 164 Податкового кодексу України).

Податковим агентом орендодавця в такому випадку є орендар. Об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж 3 відсотки  вартості земельного паю.

Податок до бюджету  має бути перерахованим  у  терміни визначені ст.168 Податкового кодексу України.

При цьому звертаємо увагу орендарів, у разі, якщо вами орендна плата нарахована, але не виплачена, податок необхідно  перерахувати до бюджету за будь яких умов, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, за який відбулося нарахування орендної плати (пп. 168.1.5 ст. 168 Податкового кодексу).

Деякі питання щодо застосування трансфертного ціноутворення

(Лист ДФС Українивід 14.09.2015 N 19545/6/99-99-19-02-02-15)

Розглядаючи деякі питання щодо застосування трансфертного ціноутворення ДФС зазначила, що:

- господарські операції визнаються контрольованими, якщо виконується, зокрема, така умова – обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

- для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабміном. Якщо однією із сторін господарської операції є нерезидент – не пов’язана особа, який зареєстрований у державі (на території), що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабміном, такі операції не є контрольованими;

- у разі якщо господарські операції будуть здійснені резидентом з пов’язаною особою – нерезидентом або комісіонером – нерезидентом або нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабміном, такі операції визнаватимуться контрольованими.

ГФС об оформлении субъектами хозяйственной деятельности права собственности на землю

ГФС в письме № 20634/6/99-99-15-03-01-16 сообщила о необходимости оформления субъектами хозяйственной деятельности права собственности на землю или пользования землей.

ГФС напомнила, что собственники земли и землепользователи осуществляют оплату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком (п. 287.1 ст. 287 НКУ).

Наряду с этим до 01.01.2015 в соответствии с п. 287.6 ст. 287 НКУ при переходе права собственности на здание, сооружение (их часть) налог за земельные участки, на которых расположены такие здания, сооружения (их части), с учетом придомовой территории уплачивался на общих основаниях с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Законом № 71 внесены изменения в ст. 287 НКУ и с 01.01.2015 при переходе права собственности на здание, сооружение (их часть) налог за земельные участки, на которых расположены такие здания, сооружения (их части), с учетом придомовой территории уплачивается на общих основаниях с даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают соответствующему контролирующему органу по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию на текущий год по установленной форме (п. 286.2 ст. 286 НКУ).

ГФС отметила, что субъектам хозяйственной деятельности, которые не оформили в соответствии с законодательством право собственности или пользования землей, в том числе если они являются собственниками зданий (сооружений) или их частей, необходимо обратиться в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления для оформления и регистрации права пользования земельными участками

Витяг з реєстру платників єдиного податку органи ДФС надають протягом одного дня

За бажанням фізична особа-підприємець платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру (п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу).

Порядок реєстрації та анулювання  реєстрації платників єдиного податку визначені статтею 299 Податкового кодексу України. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Орган  фіскальної служби  зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку за умови  відсутності визначених Податковим кодексом підстав  для  відмови  у  реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку (299.3 ст. 299 Податкового кодексу).

Вересневий внесок Сумської митниці до бюджету склав 486 млн. грн.

Із  перерахованих до Державного бюджету впродовж вересня коштів, 113,5 млн. грн. припадає на мито, 369 млн. грн. – на ПДВ. Решта склала -  акцизний податок,  єдиний збір,  плата за митне оформлення та інші надходження.

Також протягом вересня 2015 року Сумською митницею ДФС здійснено митне оформлення 692 тис. тонн вантажів, пропущено через митний кордон України 100,3 тисяч транспортних засобів та понад 333 тисячі громадян.

Серед найбільш потужних платників податків, що проводили митне оформлення вантажів протягом вересня 2015 року на Сумській митниці ДФС, підприємства хімічної промисловості та кондитерської галу

Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів

25.09.2015 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 714 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.2015 за № 1048/27493 (далі – Наказ № 714).

Наказом № 714 затверджено форму Квитанції про прийняття податків і зборів та визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.12.2013 № 856 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів».

Одночасно звертаємо увагу, що фізичні особи – платники податків, які проживають у сільській (селищній) місцевості, за квитанцією про прийняття податків і зборів, затвердженою Наказом № 714, можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад (зокрема, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю, транспортний податок).

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації

09.10.2015 набрав чинності Закон України від 15 вересня 2015 року № 685-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації» (далі – Закон № 685), яким внесено зміни до:

1. Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо визнання 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації України;

2. Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» в частині уточнення дати (01.03.2014), з якої до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не застосовуються фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів.

Довідково: Закон № 685 опубліковано в газеті «Голос України» від 08.10.2015 № 187.

Завжди раді допомогти.

Про електронну комерцію

30.09.2015 набрав чинності Закон України від 03 вересня 2015 року № 675-VIII «Про електронну комерцію» (далі – Закон № 675-VIII), яким зокрема було внесено зміни до:

1. Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо обов’язкових реквізитів в первинних та зведених облікових документах, складених на паперових або машинних носіях, в частині надання можливості підписання зазначених документів за допомогою аналогу власноручного підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис»
(далі – Закон № 852-IV);

2. Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» щодо визначення оригіналу електронного документа. Зокрема, оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону № 852-IV;

3. Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» щодо надання фізичною особою дозволу на обробку її персональних даних. Зокрема, у сфері електронної комерції згода суб’єкта на обробку персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

Довідково: Закон № 675-VIII опубліковано в газеті “Голос України” від 29.09.2015 № 180.

Завжди раді допомогти.

Про скасування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту

30.09.2015 набрало чинності рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 10.09.2015 № СП-335/2015/4442-06 «Про скасування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту» відповідно до якого скасовуються спеціальні мита щодо імпорту в Україну автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для перевезення людей (категорія М1 – транспортні засоби, що мають не менше ніж 4 колеса, які використовуються для перевезення пасажирів та мають не більше 8 місць для сидіння, крім сидіння водія), з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 2200 см3, нові, які класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 8703 22 10 00 та 8703 23 19 10, що мають гібридну силову установку (електродвигун з приводом на колеса автомобіля).

Спеціальні заходи застосовувались згідно з рішенням Комісії від 28.04.2012 № СП-275/2012/4423-08 терміном на три роки.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: