Охтирська ОДПІ

9 ноября 2015 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

Як обліковувати поліпшення орендованих основних засобів, проведені як до 1 січня 2015 року, так і після

Державною фіскальною службою України надано роз’яснення в листі від 21.10.2015р. N22220/6/99-95-42-03-15 щодо врахування у податковому обліку у складі основних засобів витрат орендаря на поліпшення (ремонт) об’єкта операційної оренди.

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст.138 Кодексу.

Підпунктом 138.3.1 п.138.3 ст.138 Кодексу встановлено, що розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп.14.1.138 п.14.1 ст.14 розділу I Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п.138.3 ст.138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» (далі – П(С)БО 14), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. N 181, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. N 561 (далі – Методичні рекомендації N 561).

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п.7 Методичних рекомендацій N561 (абзац другий п.8 П(С)БО 14, п.21 Методичних рекомендацій N561).

У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об’єкт групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

Що стосується розрахунку амортизації вартості поліпшень об’єкта операційної оренди, що здійснювались до 01.01.2015 р., то п.11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до ст. ст.144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 01 січня  2015 року.

Отже, балансова вартість об’єкта основних засобів, збільшена на суму поліпшень (ремонту) орендованих основних засобів, здійснених до 01.01.2015 р. та сформованих станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку, буде амортизуватись відповідно до положень п.138.3 ст.138 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р.

Хто є платниками земельного податку за земельні ділянки під багатоквартирними жилими будинками

Відповідно до Податкового кодексу України платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності.

Землекористувачі – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.

Згідно зі ст. 42 Земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням викладеного, платниками земельного податку за земельні ділянки під багатоквартирними жилими будинками є особи, яким такі земельні ділянки відповідно норм Земельного кодексу України передаються у постійне користування або у власність: підприємства, установи і організації, що здійснюють управління цими будинками, а також об’єднання власників будинків.

Власники квартир (жилих приміщень) у багатоквартирних жилих будинках не є платниками земельного податку до бюджету за земельні ділянки під такими будинками.

Більш детально з цим роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 112.01).

Сумські митники запобігли ввезенню в Україну елементів зброї

Вранці 2 листопада, інспекторами митного поста “Конотоп” Сумської митниці ДФС спільно з працівниками відділу власної безпеки при ГУ ДФС у Сумській області ГУВБ ДФС та представниками прикордонного загону при проведенні митного контролю потягу сполученням Москва-Одеса виявлено комплектуючі до зброї в кількості 79 штук.

Комплектуючі, а саме приціли нічні, кронштейни для установки оптичного прицілу, бази на зброю, зарядний пристрій були запаковані в поліетиленові пакети та заховані в швелері рами вагону.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за статею 483 Митного кодексу України “Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю”.

Заборонені предмети вилучені, а їх власника буде встановлено в ході проведення перевірки.

«Сумнівна» заборгованість – облік та оподаткування у 2015 році

З Податкового кодексу з 1 січня 2015 року зникло таке поняття, як «сумнівна» заборгованість, й відповідно, у податковому обліку наразі відсутні якісь особливі податкові правила щодо обліку та стягнення сумнівних боргів. Втім, щодо «перехідних» сумнівних заборгованостей (це тих, щодо яких процедуру врегулювання було розпочато до 1 січня 2015 року) у п.17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено особливий порядок відображення в обліку продавця та покупця вказаної заборгованості, а саме:

У разі, якщо суд не задовольняє позову щодо стягнення заборгованості,  Продавець зобов’язаний:

а) збільшити фінансовий результат до оподаткування суму заборгованості, попередньо віднесеної ним до зменшення доходу згідно статтею 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року;

б) зменшити фінансовий результат до оподаткування на собівартість товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесену ним до зменшення витрат відповідно до статті 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Якщо внаслідок такого коригування виникає додаткове податкове зобов’язання, на його суму нараховується пеня, визначена з розрахунку 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення додаткового податкового зобов’язання.

Якщо у 2015 році покупець самостійно або за процедурою примусового стягнення погашає суму визнаної заборгованості та віднесеної на зменшення витрат, такий покупець зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

Водночас продавець, який у минулому році зменшив суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відповідно до статті 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму заборгованості (її частини) за такі товари, роботи, послуги, погашену покупцем, та зменшує фінансовий результат до оподаткування на собівартість (її частину, визначену пропорційно сумі погашеної заборгованості) цих товарів, робіт, послуг за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

«Сумнівна» заборгованість – облік та оподаткування у 2015 році

З Податкового кодексу з 1 січня 2015 року зникло таке поняття, як «сумнівна» заборгованість, й відповідно, у податковому обліку наразі відсутні якісь особливі податкові правила щодо обліку та стягнення сумнівних боргів. Втім, щодо «перехідних» сумнівних заборгованостей (це тих, щодо яких процедуру врегулювання було розпочато до 1 січня 2015 року) у п.17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено особливий порядок відображення в обліку продавця та покупця вказаної заборгованості, а саме:

У разі, якщо суд не задовольняє позову щодо стягнення заборгованості,  Продавець зобов’язаний:

а) збільшити фінансовий результат до оподаткування суму заборгованості, попередньо віднесеної ним до зменшення доходу згідно статтею 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року;

б) зменшити фінансовий результат до оподаткування на собівартість товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесену ним до зменшення витрат відповідно до статті 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Якщо внаслідок такого коригування виникає додаткове податкове зобов’язання, на його суму нараховується пеня, визначена з розрахунку 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення додаткового податкового зобов’язання.

Якщо у 2015 році покупець самостійно або за процедурою примусового стягнення погашає суму визнаної заборгованості та віднесеної на зменшення витрат, такий покупець зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

Водночас продавець, який у минулому році зменшив суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відповідно до статті 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму заборгованості (її частини) за такі товари, роботи, послуги, погашену покупцем, та зменшує фінансовий результат до оподаткування на собівартість (її частину, визначену пропорційно сумі погашеної заборгованості) цих товарів, робіт, послуг за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

Роман Насіров: Вже в січні наші європейські партнери включаться в роботу з інтегрованого управління українськими кордонами

До 30 жовтня ДФС та представництво ЄС в Україні мають узгодити та підписати договір щодо співробітництва в рамках програми Twinning (інтегроване управління кордонами) і почати його реалізацію вже у січні 2016 року. Про це заявив голова ДФС Роман Насіров під час зустрічі з делегацією представників фінансових та митних органів Німеччини, Польщі та Литви.

«Це нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади наших держав. Визначальною рисою проектів Twinning є безпосередній обмін специфічним досвідом у окремо взятій сфері державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС, передачу «ноу-хау», ­– зазначив Роман Насіров.

Проект передбачає проведення довгострокових консультацій на щоденній основі між представниками ДФС та експертами з країни-партнера на чолі з постійним радником проекту.

«Основні задачі, які ми плануємо вирішити при підтримці наших європейських колег, це модернізувати законодавство у сфері інтегрованого управління кордонами та налагодити ефективну системи боротьби з корупцією», – підкреслив Голова ДФС.

Даний проект спрямовано на виконання Україною зобов’язань у митній сфері відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Роман Насіров: Вже в січні наші європейські партнери включаться в роботу з інтегрованого управління українськими кордонами

До 30 жовтня ДФС та представництво ЄС в Україні мають узгодити та підписати договір щодо співробітництва в рамках програми Twinning (інтегроване управління кордонами) і почати його реалізацію вже у січні 2016 року. Про це заявив голова ДФС Роман Насіров під час зустрічі з делегацією представників фінансових та митних органів Німеччини, Польщі та Литви.

«Це нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади наших держав. Визначальною рисою проектів Twinning є безпосередній обмін специфічним досвідом у окремо взятій сфері державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС, передачу «ноу-хау», ­– зазначив Роман Насіров.

Проект передбачає проведення довгострокових консультацій на щоденній основі між представниками ДФС та експертами з країни-партнера на чолі з постійним радником проекту.

«Основні задачі, які ми плануємо вирішити при підтримці наших європейських колег, це модернізувати законодавство у сфері інтегрованого управління кордонами та налагодити ефективну системи боротьби з корупцією», – підкреслив Голова ДФС.

Даний проект спрямовано на виконання Україною зобов’язань у митній сфері відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Право на податковий кредит – протягом 365 днів з дати складання податкової накладної

Охтирська ОДПІ нагадує платникам ПДВ про те, що Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон N 643), який набув чинності 29.07.2015р., змінено норми Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які визначають терміни включення до складу податкового кредиту податкових накладних, отриманих від постачальників та зареєстрованих в ЄРПН.

Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 Кодексу у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Таким чином, сума ПДВ, зазначена у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015, так і після цієї дати), яка була своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включена до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної. До набрання чинності Законом №643 податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включалися до податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, на який припадала дата їх складання.

Платникам податку на прибуток: роз’яснення ДФС стосовно авансів

Охтирська ОДПІ інформує, що ДФСУ у листі від 21.10.2015 р. № 38881/7/99-99-15-02-01-17роз’яснила щодо порядку подання податкової декларації з податку на прибуток у разі неотримання прибутку або отримання збитку.

Найголовніше: Згідно з нормами Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, якими доповнено п. 57.1 ст. 57 Кодексу, платники податку на прибуток, які сплачують авансові внески за результатами 2014 року та за підсумками трьох кварталів 2015 року не отримають прибуток або отримають збиток, матимуть право подати податкову декларацію за III квартали 2015 року та припинити сплату авансових внесків з грудня 2015 по травень 2016 року.

До затвердження нової форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств об’єкти оподаткування та податкові зобов’язання з податку на прибуток за звітний період – три квартали 2015 року – слід відображати у чинній на сьогодні декларації, яка затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013р. № 872. При цьому для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за новими правилами рекомендовано використовувати проект декларації, розміщений на веб-порталі ДФС, та подавати його разом із чинною декларацією як доповнення.

Оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Наказом Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 №829 затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр).

складається з двох частин: перша – містить перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації; друга – містить перелік моделей, первинна реєстрація яких заборонена.

Ознайомитися з оновленим Реєстром можна на офіційному порталі Державної фіскальної служби України за посиланням -http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94957.html.

На Сумщині затримали “весільну контрабанду”

Днями працівники Сумської митниці ДФС спільно з  прикордонниками на відстані  близько 800 метрів від лінії Державного кордону затримали українця з 35 весільними сукнями.

Громадянин на автомобілі ВАЗ 2110 по польовій дорозі прямував  з села Сидорівка (Україна) в напрямку до Російської Федерації.

Сукні були запаковані в тюки та надійно заховані в багажнику автомобіля. Винахідливий громадянин  мав намір реалізувати їх на території сусідньої держави. За попередньою оцінкою вартість суконь складає близько ста тисяч гривень.

Відносно громадянина складено протокол про порушення митних правил  за статтею 482 Митного кодексу України “Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем”.

Наразі сукні та автомобіль вилучені.

Більш ніж 98% звітів з єдиного внеску подані в електронному вигляді платниками Охтирської ОДПІ

Впродовж жовтня поточного року Охтирською ОДПІ було прийнято та отримано майже 1,5 тисяч звітів з єдиного внеску за попередній місяць. При цьому понад 1,4 тисяч роботодавців, які перебувають на обліку в інспекції вказану звітність подали за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, що становить 98,1% від загальної кількості опрацьованих звітів.

Виховання податкової культури у майбутніх підприємців Охтирщини.

Фахівці Охтирської ОДПІ постійно піклуються про податкову обізнаність майбутніх підприємців. Саме тому постійно співпрацюють з Охтирським міськрайонним центром зайнятості, регулярно проводячи семінарські зайняття з безробітними громадянами, які вирішили у майбутньому започаткувати свою власну справу.

З початку поточного року податківцями вже проведено 12 таких семінарських навчань.

Під час семінарів слухачі мають змогу ознайомитись з системами оподаткування фізичних осіб-підприємців, порядком обчислення і сплати податків та обов»язкових платежів, відповідальністю за порушення норм податкового законодавства, електронні сервіси ДФС, порядком реалізації права на звернення. Майбутні підприємці мають змогу ознайомитись з перевагами електронної звідності та порядком її запровадження.

Також податківці окремо зупиняються на забезпеченні мінімальних соціальних гарантіях найманих працівників та наслідках отримання доходів у «конвертах».

З 28 жовтня набрала чинності нова редакція статті 5 Закону України «Про звернення громадян»

Шановні громадяни!

Охтирська ОДПІ повідомляє, що з 28.10.2015 набрала чинності нова редакція статті 5 Закону України «Про звернення громадян», згідно якої звернення може бути усним чи письмовим (електронне звернення).

Отже, громадянин може викласти своє звернення до органів ДФС через:

-засоби телефонного зв’язку контакт-центру ІДД ДФС за телефонним номером: (044) 284-00-07;

- використання мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на поштову скриньку zvernennya@sfs.gov.ua, яка розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у розділі Головна>Діяльність>Звернення громадян>Реєстрація звернень;

- поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до ДФС за адресою: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8;

- особистий прийом керівництвом чи посадовими особами структурних підрозділів ДФС.

Водночас повідомляємо, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Таким чином, електронне звернення, якщо воно надсилається без використання електронного цифрового підпису, повинно мати вигляд скан-копії та/або фото копії.

Також звертаємо увагу, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

 

 Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: