НОВОВВЕДЕННЯ: РЕЄСТРАЦIЯ НЕРУХОМОСТІ ЗНОВУ ПО-НОВОМУ

18 февраля 2016 | НОВИНИ | Нет комментариев | №7(1038)

Право власностi на нерухомiсть пiдтверджується не свiдоцтвом, а вiдповiдним записом у реєстрі.

Набув чинностi новий порядок реєстрацiї нерухомого майна. Ним передбачено, що свiдоцтво про право власностi на руки бiльше не видаватимуть. Факт володiння нерухомiстю буде пiдтверджуватися рiшенням реєстратора чи нотарiуса про реєстрацiю права на нерухомiсть, яке оформлятимуть в електронному виглядi. Вiдповiдний запис вноситиметься в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

За бажанням можна буде отримати iнформацiйну довiдку з реєстру як у паперовiй формi (це коштуватиме 35 грн.), так i в електроннiй (17 грн). Але вона надаватиметься без використання спецiальних бланкiв, пiдпису та печатки нотарiуса. Зауважимо, що iнформацiя з реєстру в паперовiй чи електроннiй формi має юридичну силу. Крім того, можна самотужки перевiрити iнформацiю про свою нерухомiсть, адже Державний реєстр прав вiдкритий: одержання вiдомостей з нього доступне як за об’єктом нерухомостi, так i за суб’єктом права. Зацiкавлена особа може дiзнатися iнформацiю, також звернувшись до будь-якого нотарiуса чи державного реєстратора.

Афери з нерухомiстю через нововведення.

Можна спрогнозувати, що шахрайських схем, випадкiв зловживання у зв’язку з цим може побiльшати. Проте цього слiд остерiгатися на раннiй стадiї, коли будуть виявленi першi помилки та неузгодженостi в законодавствi або якщо хтось, скажiмо, заволодiє електронно-цифровим пiдписом нотарiуса чи реєстратора. Тому власникам нерухомостi спеціалісти радять перiодично перевiряти данi про свої об’єк ти власностi в реєстрi. Якщо вони ще не внесенi до нього, – бажано внести, якщо з нерухомiстю в подальшому плануєте робити якiсь дiї. Нагадаємо, що реєстр нерухомостi дiє з 1 сiчня 2013 року. Якщо до цiєї дати у будинку, квартири не змiнювався власник, то в реєстрi такого об’єкта немає, а є лише в архiвах БТI. Нотарiуси можуть здiйснювати державнi реєстрацiйнi дiї стосовно майна без вчинення нотарiальної дiї щодо такого майна. Тобто завдяки законодавчим нововведенням нотарiуси набули повноцiнного статусу державного реєстратора речових прав на майно, при цьому немає значення, де є майно, щодо якого треба провести тi чи iншi реєстрацiйнi дiї.

Розцiнки за реєстрацiю.

Адмiнiстративний збiр за реєстрацiю впродовж 5 днiв права власностi на нерухомiсть – 140 грн. (стандартний розмiр), якщо треба швидше (до двох днiв), то збiр може становити 1380 грн. За реєстрацiю речових прав доведеться заплатити 50% розмiру вiдповiдного адмiнiстративного збору. Загалом передача функцiй реєстратора нотарiусам – позитивний крок. Проте слiд очiкувати, що деякi нотарiуси встановлюватимуть певнi нацiнки до офiцiйно встановлених тарифiв: за швидкiсть, оперативнiсть у проведеннi державної реєстрацiї, а також за допомогу в зборi тих чи iнших документiв.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: