ОДПІ ІНФОРМУЄ

3 мая 2016 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

Ви звернулись – працівники Охтирської ОДПІ відповідають

Напередодні в Охтирській ОДПІ відбувся сеанс прямого телефонного зв»язку «гаряча лінія» з порядку реалізації громадянами права на звернення.. На запитання відповідала  головний державний інспектор відділу обслуговування платників Охтирської ОДПІ Бабич Ольга Віталіївна.

Якщо відповідь надана на звернення, не задовольняє, як вирішити дане питання в правовому полі?
Статтею 16 Закону України від 02.10.96 №393/96-ВР «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на дії чи рішення органів державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об»єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.
До скарги подаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися  за його  зверненнями раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті , які відповідно стосуються питання.

В які терміни розглядається заява, надіслана до органів державної влади?
Для  вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України «Про звернення громадян» встановлюються такі терміни:
не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;
в інших випадках – невідкладно, не пізніше 15 календарних днів від дня їх отримання державними, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов»язані вирішити   питання по суті;
у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали, або вжити інших заходів, терміни вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником відповідного органу, про що повідомляється заявник.
При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45-и днів.


УВАГА!

Шановні Громадяни!

З метою упередження застосування фінансових санкцій Охтирська об»єднана державна податкова інспекція нагадує!

3 травня останній день подачі декларацій про доходи, отримані громадянами  у 2015 році,  від продажу чи оренди майна, спадщини, дарування, іноземних доходів.  Декларація  подається до податкової інспекції за місцем реєстрації.

Виконайте свій обов’язок перед громадою, задекларуйте своєчасно доходи!


Как будут работать банки на майские праздники

Нацбанк сообщил о таком графике работы банков:
• 4, 5 и 6 мая 2016 года будут работать в обычном режиме;
• 1, 2, 3, 7, 8 и 9 мая 2016 года – выходные.
Украинцы же будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая, соответственно 4, 5, 6 мая – рабочие дни.


Как в бухучете отразить неподтвержденные первичкой расходы

Минфин в письме от 22.04.2016 г. № 31-11410-06-5/11705 разъяснил, что в бухучете расходы, не подтвержденные первичными документами контрагентов, признаются в периоде получения дохода или их фактического понесения, если расходы невозможно прямо связать с доходом.
При этом до момента получения первичных документов от контрагента достаточным является применение первичных документов, созданных предприятием самостоятельно в произвольной форме с соблюдением требований Закона относительно обязательных реквизитов первичного документа.
После составления и утверждения финансовой отчетности фактическая сумма расходов, указанная в таких документах, может отличаться от расчетной суммы, ранее признанной в периоде их возникновения.
Такие разногласия не являются основанием для корректировки предварительно признанной суммы расходов, кроме случая, если такая разница является ошибкой и существенно влияет на финансовую отчетность предыдущих отчетных периодов.


Нюансы заполнения с 1 апреля налоговой накладной в случае поставки услуг

С 01.04.2016 года налоговая накладная составляется по форме и в порядке, утвержденным  приказом Минфина от 31.12.2015 № 1307.
В святи с этим изменился порядок  заполнения графы 4, 5, 6 и 7 такой накладной.
Так, в графы 4 и 5 вносятся данные относительно единицы измерения товаров/услуг в соответствии с КСОЕИУ, действующего на дату составления налоговой накладной.
В графе 4 указывается условное обозначение соответствующего названия единицы измерения/учета (украинское), указанной в КСОЕИУ. В случае составления сводных налоговых накладных, особенности заполнения которых изложены в п. 11 Порядка № 1307, в графе 4 указывается “грн”.
Если поставляемый товар/услуга имеет единицу учета, которая отсутствует в КСОЕИУ:
• в графе 4 указывается условное обозначение единицы измерения товара/услуги, которое используется для учета и отражается в первичных документах;
• графе 5 – код соответствующей единицы измерения/учета, указанный в КСОЕИУ.
При этом, если в графе 4 указано условное обозначение единицы измерения, которая отсутствует в КСПОВО, графа 5 не заполняется.
В графу 6 вносятся данные относительно количества (объема) поставки товаров/услуг:
• на полное снабжение услуги или на сумму средств, поступившую на текущий счет как предварительная оплата (аванс) в полном объеме, указывается “1″;
• на частичную поставку услуги или на сумму предварительной оплаты части стоимости услуги – соответствующая доля предоставленной (оплаченной) услуги в виде десятичной дроби.
В графе 7 указывается цена поставки единицы товара/услуги без учета НДС в гривнах с копейками, если иное не предусмотрено действующим законодательством.


Легалізація зарплатні в „конвертах” – вимога часу

На сьогоднішній день для багатьох зарплата „у конвертах” стала звичним явищем і чомусь навіть нормою. Так, громадяни думають: „.. доки я молодий, то може не влаштовуватись на роботу офіційно, нащо платити якісь там податки. У конверті і суми, зазвичай, більші і нема ніяких проблем з паперовою тяганиною…”. Причому таке ставлення не залежить від рівня статків, а залежить від свідомості та сумлінного ставлення кожного платника, кожного громадянина.
Тому, саме у сфері виплати зарплатні відбувається найбільше ухилень від оподаткування та порушень законодавства. Серед них – заборгованість, зарплата “в конверті”, або її виплата у розмірі, що не відповідає прожитковому мінімуму, використання незареєстрованої найманої праці.
Взв’язку з цим Охтирської ОДПІ постійно тримає ці питання на контролі. Бо наповнення доходної частини місцевих бюджетів, гарантія  прав та законних інтересів наших громадян – одні із головних пріоритетів фіскальної  служби.
На сьогоднішній день робота в цьому напрямку ускладнена продовженням дії мораторію на проведення документальних перевірок суб»єктів малого підприємництва, який. з різним рівнем обмеження прав контролюючих органів, триває  останні десять років. І тому проблему легалізації доходів і найманої праці, самостійно, органи ДФС вирішити не мають можливості. А від цих неправомірних дій, в першу чергу, місцеві бюджети недотримують значні суми  податку на доходів фізичних осіб.
Так, при відпрацюванні інформації, отриманої від органів виконавчої влади, Охтирською ОДПІ ініційовано проведення фактичної перевірки 2 господарських одиниць даної мережі, у яких працювали 11 найманих осіб. Перевіркою встановлено, що податки, збори, обов язкові платежі, утримані з доходів таких фізичних осіб у вигляді заробітної плати, перераховані суб єктом господарювання за місцезнаходженням роботодавця (Полтавська обл..).
Але незважаючи на обмеження, в межах своїх повноважень, визначених нормами Податкового кодексу України, Охтирською ОДПІ продовжується проводитися робота щодо перевірки суб»єктів господарювання з питань дотримання ними діючого законодавства при виплаті заробітної плати та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.
З грудня 2015 року по сьогоднішній день за результатами   5 – ти  фактичних перевірок щодо дотримання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та наявності дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів 2 фізичні особи зареєструвалися підприємцями на спрощену систему оподаткування, та 4 суб»єкти господарювання легалізували 4 найманих працівника.
На відпрацювання звернень громадян щодо використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, податковою інспекцією організовано проведення фактичних перевірок 3 господарських об єктів. За результатами таких перевірок, планується реєстрація фізичної особи фізичною особою-підприємцем та оформлення трудових відносин з 5 найманими працівниками.
Крім того, під час опрацювання податкової звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за Формою №1-ДФ проводяться співбесіди з суб єктами господарської діяльності – фізичними особами щодо забезпечення мінімальних соціальних гарантій найманим працівникам – підвищення розміру заробітної плати до рівня не менше мінімальної заробітної плати  та своєчасності сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб.
Станом на 01.05.16 Охтирською ОДПІ здійснено масово-роз яснювальні заходи по залученню 11 фізичних осіб до оформлення трудових відносин  по 6 – ти фізичних особах-підприємцях.


Как хранить электронные налоговые накладные

У ГФСУ спросили, каков порядок хранения электронных налоговых накладных и расчетов корректировки для их предоставления контролирующим органам при проверке.
Налоговики в разъяснении, размещенном в системах ЛИГА:ЗАКОН, отметили, что субъекты электронного документооборота должны хранить электронные документы на электронных носителях информации в форме, позволяющей проверить их целостность. Это касается и налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных в электронной форме.
При этом оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр с обязательными реквизитами, в том числе с электронной подписью автора или подписью, приравненной к собственноручной подписи.
Во время проведения проверки плательщики НДС обязаны предоставить контролерам доступ к таким электронным носителям информации, а в случаях, определенных законом, также предоставить копии налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным, заверенные в порядке, установленном законодательством.


Как подтвердить расходы на электронный билет во время командировки

Ахтырские налоговики напоминают, какие первичные документы должен предоставить работник после командировки для подтверждения понесенных расходов на электронный билет.
Если работник едет в командировку за границу, подтверждающие документы, удостоверяющие стоимость понесенных за рубежом расходов, оформляются в соответствии с законодательством соответствующего государства.
Расходы возмещаются при наличии оригиналов транспортных билетов или транспортных счетов (багажных квитанций), в том числе:
• электронных билетов при наличии посадочного талона и документа об уплате по всем видам транспорта;
• чартерных рейсов, счетов, полученных из гостиниц (мотелей) или от других лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию командированного работника;
• бронирование мест в местах проживания, страховых полисов и т.п.
В случае использования электронного авиабилета необходимо подать такие документы:
• оригинал расчетного или платежного документа, подтверждающий расчетную операцию в наличной или безналичной форме (платежного поручения, расчетного чека, кассового чека, расчетной квитанции, выписки из карточного счета, квитанции к приходному кассовому ордеру);
• распечатку на бумаге части электронного авиабилета с указанным маршрутом (маршрут/квитанция);
• оригиналы отрывной части посадочных талонов пассажира.
Для возврата расходов на электронный проездной/перевозочной документ на поезднеобходимы такие документы:
• распечатанный на бумажном носителе посадочный документ, в случае перевозки багажа -перевозочный документ;
• в случае отдельного заказа услуги (в частности, услуги по пользованию комплектом постельных вещей, резервированию мест) – распечатанный на бумажном носителе документ на услуги.
Работнику не возмещаются расходы, не подтвержденные соответствующими документами (кроме суточных расходов).


Пріоритети  діяльності Охтирської ОДПІ .

Прозора, відкрита співпраця з платниками податків – є основою у виконанні, поставлених державою, завдань перед податківцями Охтирської ОДПІ. Однією із форм такої співпраці є проведення семінарів, за допомогою яких підприємці отримують відповіді на запитання, що стосуються застосування податкового законодавства на практиці.
Основною темою обговорення нещодавнього семінару, який відбувся 27 квітня поточного року,  що був організований охтирськими податківцями спільно з Управлінням економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради для платників, стало запровадження звітності для виробників і продавців алкогольних і тютюнових виробів в межах постанови Мінісерства фінансів України від 11.02.16 №.».
Також, платники мали змогу ознайомитись з змінами, які відбулись стосовно їх прав і обов”язків та відповідальності за порушення податкового, трудового законодавства та законодавства щодо оплати праці.
Окремо податківці зупинились на запровадженні електронного адміністрування акцизного податку.
Також, важливим питанням стало проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році.
Наприкінці заходу були надані конкретні відповіді на запитання учасників семінару та доведена інформація про розміщення всіх нововведень на сайтах органів виконавчої влади.


Центр обслуговування платників Охтирської ОДПІ  пріоритет -  якісне обслуговування.

Майже двадцять працівників Центру обслуговування платників Охтирської ОДПІ щоденно втілюють у життя головний принцип реформування податкового відомства – перетворення від фіскального органу до сервісної служби. На звітного періоду 2016 року платники податків отримали у  Центрі обслуговування платників в Охтирській ОДПІ понад  2 тисячі адміністративних, інформаційних  та інших послуг.
Так, найбільша їх частина 16469 – це послуги з приймання податкової звітності. Друге місце посідає прийом вхідної кореспонденції – 3113. Почесне терте місце  – 2589 – кількість виданих довідок платника податків. Це довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків, про відсутність податкового боргу, про підтвердження сплати за ліцензії, про реєстрацію електронних контрольно-касових операторів, про відсутність за межами України валютних цінностей та майна, про отримані доходи платником податків, довідки на постійне місце проживання та інші.  Працівниками ЦОП  надано 1500 консультацій.
Робота Центру обслуговування платників сприяє формуванню орієнтованої на платника податків системи адміністрування, підвищенню рівня добровільної сплати податків, формуванню у громадськості високої податкової культури та позитивного ставлення до діяльності податківців. Метою роботи Центру є забезпечення платникам податків комфортних умов роботи з податковою службою.
Під час відвідування Центру платники Охтирки та Охтирського району мають змогу висловити своє ставлення до якості обслуговування та надання адміністративних послуг. Для дослідження розроблено спеціальну анкету, бланки якої розміщено в приміщенні Центру обслуговування платників Охтирської ОДПІ та встановлено скриньку щодо заяв та пропозицій.  Кожен платник податків має змогу оцінити роботу Центру обслуговування платників. Для цього потрібно заповнити анонімну анкету, яка розміщена на столах для відвідувачів Центру, та покласти її до скриньки „заяви та пропозиції”.  Також, кожен бажаючий може внести в анкеті свої пропозиції щодо покращення роботи Центру обслуговування платників податків.
Подібній крок – це яскраве підтвердження якісних змін у принципах роботи Державної фіскальної служби, налагодження партнерських відносин із платниками податків.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: