ОДПІ ІНФОРМУЄ

8 мая 2016 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

ЯКЩО ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТА СПЛАТИЛИ НЕ ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї ПЕРШОГО СТУПЕНЯ СПОРІДНЕННЯ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ВІДСУТНЄ

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Отже, якщо за навчання студента сплатили особи, які не є членами його сім’ї першого ступеня споріднення (дід, баба та інші особи), вони не мають права на податкову знижку щодо таких сум.

Зазначена норма передбачена п.п.166.3.3 ст. 166, п.п. 14.1.263 ст. 14 Податкового кодексу України.


Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів у разі продажу такого об’єкта

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. III Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Різниці, які виникають при коригуванні фінансового результату до оподаткування, встановлені статтями 138 – 140 ПКУ.

Статтею 138 ПКУ встановлено різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

Отже, платник податку, який з урахуванням вимог пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ має право прийняти рішення та приймає рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), не застосовує також і різниці, встановлені ст. 138 ПКУ.

Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III “Податок на прибуток підприємств” ПКУ – сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III “Податок на прибуток підприємств” ПКУ.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ст. 138 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.2 ст. 138 ПКУ).

Об’єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561).

Таким чином, у разі застосування платником різниць, які виникають при коригуванні фінансового результату до оподаткування, при продажу окремого об’єкта основних засобів, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Поряд з цим, слід зазначити, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.


У рамках операції «Рубіж-2016» податковою міліцією Сумщини вилучено докази протизаконної діяльності підприємства та необліковані готівкові кошти у сумі 642 тисячі гривень

У ході здійснення комплексних заходів у рамках операції «Рубіж-2016» працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області разом зі співробітниками підрозділу внутрішньої безпеки виявлено схему ухилення від сплати митних платежів при імпорті до України автотранспорту з країн ЄС. За вказаними порушеннями відкрито ряд кримінальних проваджень, які розслідуються слідчим прокуратури Сумської області.

Встановлено, що групою осіб налагоджено схему ухилення від сплати податків та митних платежів, які підлягають сплаті при ввезенні імпортних автомобілів на митну територію України. У зазначеній схемі організаторами використовувалися підконтрольні підприємства-імпортери, а також фіктивний суб’єкт підприємництва, зареєстрований на території Литовської республіки. Незаконна діяльність полягала у ввезенні транспортних засобів на територію України, при цьому, декларування імпортованих автомобілів проводилося за заниженою ціною на підставі підроблених документів, які надавалися декларантами до Сумської митниці ДФС, і містили, зокрема, недостовірні дані щодо типу авто, унаслідок чого бюджет не отримав мільйонні суми у вигляді податків та митних платежів.

На виконання доручення слідчого прокуратури Сумської області працівниками податкової міліції органів ДФС у Сумській області проведено обшук у офісному приміщенні підприємства, задіяного у вказаній схемі, яке знаходиться у м.Рівному.

У ході обшуку виявлено та вилучено необліковані готівкові кошти (долари США та національна валюта) на загальну суму 642 тис.грн. в еквіваленті, печатки підприємств, оціночні сертифікати відповідності ЄВРО-4 та ЄВРО-3 та інші документі, які залучено до кримінального провадження у якості речових доказів протизаконної діяльності.


Роман Насіров: ДФС вдалося скоротити час оформлення митних декларацій

Голова ДФС Роман Насіров під час зустрічі з Генеральним Директором Податково-митної адміністрації при Міністерстві фінансів Австрії Паном Гансом-Георгом Крамером повідомив про головні досягнення служби у митному напрямі за 2015 рік та 1-й квартал 2016 року.

За його словами, із загальних надходжень митних платежів до Державного бюджету України у 2015 році надходження від митниці склали 202,3 млрд грн., що на 5,1 млрд грн. більше від визначеного показника на рік. У першому кварталі 2016 року ДФС зібрано 140,7 млрд грн., з них митні надходження склали 50,8 млрд. грн., що на 3,5 млрд. грн. більше від запланованого.

«Сьогодні набагато спрощено процедуру оформлення митних декларацій. 96% документів для митного оформлення подаються в електронному вигляді, 85% декларантів оформлюються за першим методом. Крім того, значно скорочено середній час оформлення митної декларації: оформлення декларації на експорт займає 1 годину, на імпорт – 2 години 14 хвилин, декларація без додаткового контролю оформлюється за 15 хв., а попередні декларації – в автоматичному режимі», – зазначив Роман Насіров.

Він додав, що завдяки таким показникам за період 2015 та 1-го кварталу 2016 було оформлено 3,4 млн декларацій, з них 1,8 млн – імпортні, 1,1 млн – експортні та 502 тис. – транзитні.


Про право фізичних осіб на податкову знижку

Охтирська ОДПІ нагадує, що метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку на доходи фізичних осіб до бюджету, а й повернення громадянам сум ПДФО, надміру сплаченого з їх заробітної плати у минулому податковому році. Повернути частину ПДФО, сплаченого громадянами – резидентами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку.

До витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2015 рік, належать:

• частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;

• пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

• сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання;

• страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

• суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

• суми витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;

• суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу;

• суми витрат на сплату видатків на будівництво чи придбання доступного житла, визначеного законом.

Для реалізації права на податкову знижку за 2015 рік громадянину необхідно до кінця поточного року заповнити та подати до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи та надати підтверджуючі документи.


ОСОБИ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ?НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ?, СПЛАЧУЮТЬ ?ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК? ЗА МИНУЛИЙ РІК ДО 1 ТРАВНЯ

Нагадуємо, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.

Вказані платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Зазначена норма передбачена пунктом 5 статті 4, абзацу 4 частини 8 статті 9 Закону України від 08.07.10 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».


Обсяг виручки перевищив 1 мільйон гривень – реєструємось платником податку на додану вартість.

Охтирська ОДПІ повідомляє, що відповідно до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій розміром 1 мільйон гривень.

При цьому, якщо така заява не була подана, то платник податку, який не подав до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Окрім того, незалежно від обсягів та незалежно від того, який режим оподаткування використовує суб’єкт господарювання, він зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ у разі, якщо ним проводяться операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу України).


Нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 травня.

Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» з травня по листопад 2016 року (включно) мінімальна зарплата та прожитковий мінімум для працездатної особи встановлені у розмірі не менше 1450 грн. замість 1378 грн.

З огляду на вищезазначене, збільшиться мінімальна сума єдиного внеску за травень-листопад 2016 року і становитиме не менше 319 грн. щомісяця.

Звертаємо увагу! Залишаються незмінними:

• сума податкової соціальної пільги (689 грн.);

• граничний розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1930 грн.);

• ставки єдиного податку для І (до 137,80 грн.) та ІІ групи (275,60 грн.).

Ці показники обчислюються на основі розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року (1378 грн.).


Налоговики рассмотрели нюансы применения минзарплатного правила

У ГФСУ спросили, необходимо ли доначислять ЕСВ до минимального размера заработной платы, если работник принят на основное место работы в первый рабочий день месяца, который не совпадает с первым числом календарного месяца.

Фискалы отметили, учитывая то, что работник отработал полностью все рабочие дни в данном месяце, предприятие начисляет единый взнос исходя из законодательно установленного размера минимальной заработной платы на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и ставки ЕСВ.


Минфин автоматизирует процедуру работы с таможенными деклараціями

Минфин хочет ввести автоматическое распределение таможенных деклараций между инспекторами таможен, что исключит возможность “вручную” выбирать работников таможни, которые будут осуществлять таможенное оформление товаров с конкретными таможенными декларациями или предприятиями.

Также новая автоматическая процедура будет предупреждать возможные коррупционные действия в виде предварительного сговора должностного лица таможни и предпринимателя.

В свою очередь ГФСУ начала ежедневный мониторинг таможенного оформления товаров, чтобы избежать задержки в связи с будущим нововведением.


За користування землею охтирчанами сплачено понад 1 млн. грн.

За повідомленням начальника відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб, податків з громадян Охтирської ОДПІ Ольга Приймак, впродовж січня- квітня 2016 року власники землі та землекористувачі – фізичні особи за користування землею перерахували до місцевих бюджетів 1 млн.30,2 тис.грн., збільшивши минулорічні надходження на 75,7 млн. грн. Відтак, на обліку у Охтирській ОДПІ по м.Охтирка і Охтирському районі налічується 18139 землекористувачів та 524 орендарів земельних ділянок, які зобов’язані сплачувати даний податок.

Нагадаємо, громадянам, що відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи, які мають на території України у власності або користуванні земельні ділянки, частки – є платниками земельного податку.

Щороку до 1 липня територіальні органи ДФС направляють громадянам – платникам земельного податку та орендної плати за землю, податкові повідомлення-рішення для сплати земельного податку та орендної плати за користування землею. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, але не пізніше ніж 26 серпня 2016 року.


До уваги платників акцизного податку: нові форми звітності та порядок їх заповнення

Наказом  Міністерства фінансів України від 11.02.2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» передбачено звітність суб’єктів господарювання які здійснюють виробництво спирту (форма №1- РС), реалізацію та виробництво алкогольних напоїв (форма №2-РС), реалізацію та виробництво тютюнових виробів (форма №3-РС),обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма №1-ОА), обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма №1-ОТ), обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма №1-РА), обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма № 1-РТ).

Вищезазначені звіти передбачено подавати в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності до 10 числа місяця, що настає за звітним до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Електронні формати за новими формами розміщено на офіційному веб-сайті ДФС ( розділ «Електронна звітність» – «Інформаційне – аналітичне забезпечення»- «Реєстр електронних документів».


Декларацію з податку на прибуток підприємств за I квартал 2016 року необхідно подати до 10 травня

Платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений згідно з показниками Звіту про фінансові результати за 2015 рік перевищує 20 мільйонів гривень повинні подати декларацію з податку на прибуток за І квартал 2016 року.

При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за показниками Звіту про фінансові результати, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Нагадуємо, квартальна звітність подається  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Отже, декларацію з податку на прибуток за I квартал 2016 року необхідно подати не пізніше 10 травня 2016 року, а сплатити податок на прибуток за I квартал – не пізніше 20 травня 2016 року.


Государственная фискальная служба  о новых возможностях Электронного кабинета плательщика

ГФС сообщила о доработке электронного сервиса “Электронный кабинет плательщика”.

Теперь плательщикам акцизного налога с реализации горючего в своем личном кабинете предоставлена возможность пользоваться новым разделом, созданным в рамках функционирования Системы электронного администрирования реализации горючего.

В новом разделе можно просмотреть проведенные операции в Системе электронного администрирования реализации горючего (данные Реестра операций объемов горючего с применением необходимых фильтров, в том числе в разрезе типов операций и кодов товарной подкатегории согласно УКТВЭД), а также проверить пополнение и состояние электронного счета (данные Реестра сумм акцизного налога).

Также ГФС напоминает, что в открытой части Электронного кабинета плательщика в режиме онлайн функционирует Реестр плательщиков акцизного налога с реализации горючего, а в личном кабинете плательщикам предоставлена возможность сформировать и направить запрос для получения извлечения из такого Реестра, и в случае необходимости направить заявление о регистрации плательщиком акцизного налога с реализации горючего с отметкой “Изменения”.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: