БЮДЖЕТНА СФЕРА: НОВІ ЗАРПЛАТИ БЮДЖЕТНИКІВ

27 мая 2016 | НОВИНИ | Нет комментариев | №21(1052)

З травня вчитель вищої категорiї отримає на 152 гривнi бiльше, а лiкар – на 180. Це передбачено постановою Кабмiну вiд 6 квiтня № 288 “Про пiдвищення оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України “.

Посадовий оклад працiвника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сiткою збiльшується на 6,5%, – iз 1113 до 1185 гривень. Вiдповiдно, пiдвищуються посадовi оклади всiм к атегорiям працiвникiв окремих галузей бюджетної сфери. Передбачається, що з травня вчитель вищої категорiї отримає на 152 грн. бiльше, директор школи – на 185 грн., ректор – на 300 грн., старший науковий спiвробiтник – на 200 грн., головний лiкар – на 230 грн., лiкар вищої категорiї – на 180 грн., лiкар-терапевт – на 160 грн. бiльше.

? З травня оклади (ставки) будуть пiдвищенi на 6,5%, а у працiвникiв 1 – 3 тарифних розрядiв – на 10%, – коментує провiдний науковий спiвробiтник Iнституту демографiї та соцiальних дослiджень iменi М.В. Птухи НАНУ Лiдiя Ткаченко. Наприклад, посадовий оклад працiвника 1-го тарифного розряду становитиме 1516 гривень, 2-го розряду – 1521 гривня, 3-го розряду – 1532 гривнi, 25-го – 5344 гривнi. Однак пiдвищення окладiв, тобто основної заробiтної плати, не означає автоматичного збiльшення загального розмiру заробiтної плати на той самий вiдсоток – 6,5% чи 10%. Урядова постанова передбачає, що пiдвищення окладiв має бути проведене в межах видаткiв на оплату працi, а працiвникiв 1 – 3 тарифних розрядiв – у тому числi за рахунок виплат, пов’язаних з iндексацiєю, надбавок, доплат, премiй. Тобто, якщо в кошторисi конкретного бюджетного закладу не вистачатиме грошей на пропорцiйне пiдвищення всiх складових заробiтної плати, оклади буде пiдвищено за рахунок урiзання її додаткових i заохочувальних компонентiв.

Кого торкнеться пiдвищення?
? Постанова стосується пiдвищення основного розмiру заробiтної плати – посадових окладiв, тарифних ставок, ставок заробiтної плати (залежно вiд системи оплати працi). Пiдвищенню пiдлягають оклади (ставки) всiх працiвникiв бюджетної сфери, у яких заробiтна плата визначається на основi Єдиної тарифної сiтки, зокрема працiвникiв освiти, науки, охорони здоров’я та соцiального захисту населення, театрiв, цирку, музичних i танцювальних колективiв, концертних органiзацiй, фiзичної культури та спорту, працiвникiв iнших державних служб, якi не є державними службовцями.

Постановою передбачено пiдвищення з травня на 10% посадових окладiв (ставок) працiвникiв, якi станом на 30 квiтня 2016 року у штатному розписi установленi на рiвнi мiнiмальної заробiтної плати. Що це означає?
? Цi змiни стосуються працiвникiв нижчих тарифних розрядiв, у яких посадовi оклади, обчисленi на основi ЄТС (розмiр посадового окладу працiвника 1-го тарифного розряду, помножений на тарифний коефiцiєнт вiдповiдного розряду), виявилися меншими, анiж розмiр мiнiмальної заробiтної плати. У штатному розписi посадовi оклади (ставки) таких працiвникiв встановлюються на рiвнi мiнiмальної заробiтної плати, i з 1 травня вони мають бути пiдвищенi на 10%, щоб досягнути 1516 гривень. Проте варто ще раз нагадати, що пiдвищення окладiв у цих працiвникiв не обов’язково супроводжуватиметься адекватним зростанням їхнього загального заробiтку.
Хоч посадовi оклади й будуть пiдвищенi, але бюджетники скаржаться, що їх натомiсть позбавили iндексацiї. Тобто, з однiєї кишенi уряд кошти взяв й в iншу – переклав.
? Так. Кабмiн на початку року змiнив порiг iндексацiї, пiдвищивши його до 103%. Оскiльки iндекс споживчих цiн за сiчень-лютий становив 100,5%, право на iндексацiю в сiчнi-квiтнi ще не настало, – роз’яснили в Мiнсоцполiтики.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: