ОДПІ ІНФОРМУЄ

4 июля 2016 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | 6 коммент. |


Реалізуєш паливо – стань платником акцизного податку

З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року  № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Цей закон вніс суттєві зміни в адміністрування акцизного податку (розділ VI Податкового кодексу України).
Наразі, законна  діяльність на ринку реалізації пального, з 01.03.2016 року можлива лише за обов язкової реєстрації платниками акцизного податку. Штрафна санкція у випадку виявлення фактів продажу пального без реєстрації становить 100 відс. вартості реалізованого пального.
Реєстрація платника податку здійснюється контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців, на підставі заяви поданої не пізніше, ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального.
Окрім цього, з 01.01.2016 змінено ставку акцизного податку для суб єктів, які здійснюють роздрібний продаж пального з 5 відс.  вартості реалізованого товару на 0,042 євро за 1 літр реалізованого товару. Для інших видів підакцизних товарів ставка роздрібного податку залишилась незмінною – 5 відс.  вартості реалізованого товару.


Про укладення з фізичними особами договорів цивільно-правового характеру фіскальні органи не повідомляються

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.
Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу за трудовим договором затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
При цьому повідомлення про дату початку дії укладених договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами до органів фіскальної служби не подається.


Нерухомість непридатна для проживання – повідомте податкову

Охтирська ОДПІ повідомляє, що відповідно до пп. “ґ” пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради.
Рішення стосовно непридатності житлового будинку (житлового приміщення) для проживання (в тому числі у зв’язку з аварійним станом конструктивних елементів), про використання непридатного для проживання житлового будинку (житлового приміщення) з іншою метою (переведення у нежитловий фонд) або про знесення цього будинку приймаються відповідною місцевою радою на основі висновку комісії, згідно норм ст. 30 Закону України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Таким чином, власник об’єкта житлової нерухомості для звільнення від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинен повідомити податкову інспекцію, що житлова нерухомість непридатна для проживання на підставі рішення органу місцевого самоврядування, про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку.


НЕ СПЛАТИЛИ ЄСВ – ШТРАФ

За порушення норм законодавства про єдиний внесок на загальнообов язкове державне соціальне страхування до платників, на яких згідно із Законом України від 8.07.2010 р. №2464-VI  «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) покладено обов язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня) відповідно до Закону №2464.
На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка на суму фактично сплаченої недоїмки за кожний день прострочення платежу.
Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.
Суми штрафів та пені, передбачені пунктами 2, 3, 5 та 6 розділу VII Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. №449 (далі – Інструкція), підлягають сплаті платником єдиного внеску чи банком протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення або можуть бути оскаржені у цей самий строк до органу ДФС вищого рівня або до суду з одночасним обов язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу ДФС, посадовими особами якого прийнято це рішення.
Рішення органу ДФС про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом.
Якщо платник єдиного внеску чи банк, отримавши рішення про нарахування пені та/або застосування штрафів, не сплатили зазначені в них суми протягом десяти календарних днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у зазначений строк відповідний орган ДФС про його оскарження, таке рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства.
Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки зі сплати єдиного внеску та включаються до вимоги про сплату боргу (недоїмки), якщо їх застосування пов язано з виникненням та сплатою недоїмки.
Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.


Легалізація заробітної плати найманих працівників

Важливою проблемою сьогодні є легалізація зайнятості населення та заробітної плати. Саме тому, на сьогодні важливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави та надасть можливість збільшити доходи громадян.
Використовуючи працю людей без належного оформлення документів, роботодавці порушують трудове законодавство, зокрема Кодекс Законів про працю України.
При «тіньовій» зайнятості відбувається виплата заробітної плати «в конвертах», що призводить до втрати  можливості  користування  державними гарантіями, втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії; відсутності внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників.
Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Вивести заробітну плату з «тіні» можливо, лише застосовуючи комплекс законодавчих заходів. Так, з 1 січня 2015 року  внесено зміни до деяких законодавчих актів України, якими передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю.


Користувався іпотечним житловим кредитом – частину суми процентів можна включити до податкової знижки

Охтирська ОДПІ нагадує, що платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.
При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.
Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.
Крім того, відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ фізична особа – резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов язані із сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.
Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої відповідно до ст. 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:
- об єкт житлової іпотеки придбавається;
- збудований об єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.
У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.
Якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням.
Порядок визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки регулюється ст. 175 ПКУ.
Нагадуємо, що для реалізації  права на податкову знижку за наслідками 2015 року  необхідно заповнити та подати річну податкову декларацію про майновий стан  і доходи до 31 грудня включно.


ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ  ЄДИНОГО ВНЕСКУ!!!

ОХТИРСЬКА ОДПІ ІНФОРМУЄ!!!

Починаючи з 01 липня 2016 року Звіти за звітний період «червень 2016 року» та Звіти за звітні періоди 2016 року подаються платниками єдиного соціального внеску до контролюючих органів за НОВОЮ ФОРМОЮ, затвердженою відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування ( наказ Міністерства фінансів України від 11.04.16 № 441).
Нові електронні формати Звіту розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.
!!! Звертаємо увагу, що для Звіту в електронному вигляді за новими формами та згідно із затвердженим форматом (стандартом) платникам єдиного внеску у разі відсутності діючого Договору про визначення електронних документів  з відповідним органом ДФС необхідно укласти такий Договір.
Також підготувати, заповнити та надіслати Звіт в електронному вигляді за новими формами платник єдиного внеску матиме можливість скориставшись електронним сервісом «Електронний кабінет платника» (cabinet.sfs.ua).


Змінили назву підприємства – переукладіть договір про визнання електронних документів

Договір про визнання електронних документів укладається відповідно до норм Закону України від 22 травня 2003 року №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 22 травня 2003 року №852-IV «Про електронний цифровий підпис» та положень Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 №233 (далі – Інструкція).
Додаток 1 до Інструкції визначає текст примірного договору про визнання електронних документів (далі – Договір), в якому зазначається, зокрема найменування платника податків – юридичної особи.
Внесення змін до облікових даних платників податків визначено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.11 №1588.
Відповідно до п.п. 6.4 п. 6 розділу ІІІ Інструкції контролюючий орган, де зареєстрований платник, звіряє реквізити, вказані у Договорі, з реєстраційними даними платника податків в контролюючому органі.
При зміні найменування юридичної особи платнику необхідно переукласти Договір з дотриманням умов, визначених абз. 2-4 п.п. 7.1 п. 7 розділу III Інструкції.


Жителі сіл можуть сплатити земельний податок у касах сільських рад

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
Сплатити податок фізичні особи мають  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Громадяни у сільській та селищній місцевості земельний податок  можуть сплатити  через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад,  за квитанцією про приймання податкових платежів.
Нагадуємо, що Податковим кодексом  передбачені  пільги  щодо сплати податку для інвалідів 1 та 2 групи, осіб, які виховують трьох і більше дітей, пенсіонерів (за віком), ветеранів війни та чорнобильців. Важливо пам’ятати, що звільнення від сплати податку для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу.


ДФС пропонує платникам податків використовувати електронний сервіс ЗІР

З початку поточного року платники податків майже 1,5 млн разів скористались інформацією, якою наповнено «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (ЗІР), що на 34,2 % більше, ніж у січні – травні 2015 року.
«ЗІР – це «живий» інформаційний ресурс, який оновлюється щоденно та містить понад 14 тис. запитань-відповідей, більше700 письмових консультацій, майже 900 нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань оподаткування, митної справи та іншого законодавства контроль за додержанням якого покладено на ДФС», – зазначив директор Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Іван Романов.
Так, за його словами, протягом січня – травня 2016 року, у зв язку зі зміною законодавства, обмежено термін дії по 1 131 запитанню-відповіді та внесено 936 нових редакцій запитань-відповідей.
Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом скористатись можна у будь-який зручний час через офіційний веб-портал ДФС (вкладка «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» на рухомому рядку головної сторінки офіційного веб-порталу) або зазначивши повну назву ЗІР в пошуковій системі Інтернет мережі.
За допомогою ЗІР платники податків мають можливість оперативно у будь-який час та у зручній формі ознайомитись із:
відповідями на запитання, в тому числі з якими найчастіше звертаються суб єкти господарювання та громадяни до ДФС (розділи «Актуальні запитання», «Запитання-відповіді з Бази знань» та «Письмові консультації»);
нормативно-правовими, розпорядчими документами та іншою довідковою інформацією,термінами подання звітності та сплати податків і зборів (розділи «Нормативні та інформаційні документи», «Останні зміни в законодавстві», «Необхідно знати»). Разом з цим, розділ «Інтерактивна мапа» дозволяє користуватися можливістю покрокового пошуку інформації за напрямами «Митна справа», «Єдиний соціальний внесок» та «ПДФО».
Крім того, користувачі мережі Інтернет можуть використовувати ЗІР у якості комутатора зв язку з оператором Контакт-центру ДФС, а саме: на сторінці в розділі ЗІР «Контакт-центр ДФС» розташовано номер телефону: «0-800-501-007», при натисканні на який в комунікаційних пристроях (телефон, планшет) або комп ютерах, відбувається з єднання з IVR Контакт-центру ДФС.
ДФС пропонує суб єктам господарювання та громадянам ознайомитись з функціоналом ЗІР і використовувати його для самостійної орієнтації в інформаційному просторі вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС.


До уваги платників екологічного податку!

Відповідно до пункту 250.1 статті 250 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями базовий податковий (звітний) період для екологічного податку дорівнює календарному кварталу. Платники екологічного податку подають звітність за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку» .
За повідомленням ДФС України, під час попереднього аналізу податкової звітності з екологічного податку за I квартал 2016 року встановлено непоодинокі випадки, в яких мають мicцe методологічні помилки заповнення податкової звітності.
Нагадуємо, що невід ємною частиною Декларації є шість типів додатків:
- додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»;
- додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об єкти»;
- додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об єктах»;
- додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)»;
- додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання»;
- додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк».
Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов язання за відповідним видом об єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об єкти та інші.
За відсутності у платника відповідного виду об єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов язання для такого об єкта оподаткування, до Декларації не додається.
Таким чином, при заповненні звітності з екологічного податку необхідно дотримуватись порядку заповнення реквізитів звітності та забезпечити їх правильне заповнення, а також застосування затверджених ставок та коефіцієнтів.

 

 Комментарии (6)

 

 1. а пишет:

  100 процентов

 2. п пишет:

  больше поборов

 3. р пишет:

  ну да

 4. вася пишет:

  никак

 5. вася пишет:

  А подругому

 6. м пишет:

  супер

Добавить комментарий

 

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: