ОДПІ ІНФОРМУЄ

18 июля 2016 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |


В Електронному кабінеті платника з’явилися нові сервіси

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) на головній сторінці офіційного веб-порталу (http://sfs.gov.ua/) повідомила про нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (далі – ЕКП) (http://cabinet.sfs.gov.ua).

Так, з 1 липня поточного року платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування мають  можливість підготувати, заповнити та надіслати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новими формами.

Нові можливості ЕКП забезпечують повний спектр послуг для суб’єктів спрощеної системи оподаткування (І та ІІ група) щодо подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

Користуючись режимом приватної частини «Введення звітності», платники мають змогу створити та надіслати до контролюючих органів в електронному вигляді:

- податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи –підприємця та податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою №1ДФ);

- звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу.

За результатами обробки звітності квитанції 1 та 2 розміщуються у режимі «Вхідні/вихідні документи» особистого кабінету.

Як зазначає ДФС, завдяки доопрацюванню ЕКП у частині подання звітності кількість користувачів зазначеного сервісу збільшилась вдвічі та станом на 06.07.2016 складає 1,8 млн. осіб.

Нагадуємо, що вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису. Його можна отримати у будь якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, а також безкоштовно в АЦСК Інформаційно – довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).


ГФС получила декларацию по налогу на прибыль не с тем идентификатором: оштрафуют ли плательщика?

Ахтырская ОГНИ  напоминает, что налогоплательщик в соответствии со ст. 49 НКУ подает налоговую декларацию по налогу на прибыль:

• в течение 40 календарных дней, наступающих за последним днем отчетного налогового квартала, если базовым отчетным (налоговым) периодом для налогоплательщика является календарный квартал (п.п. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 НКУ);

• в течение 60 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, если базовым отчетным (налоговым) периодом является календарный год (п.п. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 НКУ).

Плательщики налога на прибыль, для которых базовым отчетным (налоговым) периодом является квартал (полугодие, 9 месяцев, год), представляют налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий с идентификатором формы по реестру ГФС – J0100114, если базовым отчетным (налоговым) периодом является календарный год – с идентификатором формы по реестру ГФС – J0108102.

Если не по вине плательщика в контролирующий орган вместо идентификатора формы J0108102 (базовый отчетный период год) поступила налоговая декларация по налогу на прибыль по форме J0100114 (базовый отчетный период квартал), штрафные санкции за несвоевременное представление налоговой отчетности не применяются.

Налогоплательщик для подтверждения верного значения идентификатора формы по реестру ГФС при отправлении налоговой декларации по налогу на прибыль имеет право подать копию соответствующей декларации на бумажных носителях лично или через уполномоченное на это лицо.

Напомним, что налоговая отчетность по налогу на прибыль предприятий за 2015 год представляется по новой форме, утвержденной приказом Минфина от 20.10.2015 г. № 897.


Для отримання податкової соціальної пільги необхідно подати відповідну заяву роботодавцю

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.
Перелік податкових соціальних пільг визначено ст.169 Податкового кодексу України.
Роботодавець починає застосовувати податкову соціальну пільгу до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання від найманого працівника заяви про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.
Така пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (станом на 01.01.2016 року – 1378 грн.), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2016 році – 1930 грн.).


ДФС: з початку року до бюджету надійшло 5,2 млрд. грн. військового збору

За оперативними даними протягом січня-червня 2016 року до бюджету сплачено 5,2 млрд. грн.. військового збору. Про це повідомила заступник директора департаменту – начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Тетяна Федченко.

За її словами, цього року фіксується зростання сплати військового збору порівняно з відповідним періодом минулого року на 20 відс. Тоді платники сплатили майже 4,1 млрд. грн., а протягом всього минулого року – 9,2 млрд. грн. У 2014 році, коли у серпні  було впроваджено сплату збору, на потреби армії надійшло 2,5 млрд. гривень.

«Враховуючи ситуацію на сході нашої країни платники сумлінно сплачують військовий збір. До того ж і ставка 1,5% є не надто високою. На підвищення рівня надходжень також вплинули заходи з детінізації економіки, зокрема, виявлення робітників, які отримують зарплатню «в конвертах» без сплати податків, а також підвищення рівня мінімальної зарплатні», – зазначила Тетяна Федченко.

Посадовець також нагадала, що платниками збору є фізичні особи як резиденти, так і нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Збір сплачується з усіх доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Не є платниками військового збору громадяни, які отримують пенсію у розмірі нижче десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 10740 грн.) та платники, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Також військовим збором не оподатковуються доходи, визначені ст. 165 Податкового кодексу України.


Как признается доход единщика 3-й группы от списания кредиторской задолженности

ГФСУ в индивидуальной налоговой консультации ответила на вопрос предприятия – плательщика единого налога 3-й группы по ставке 5 % (без НДС) относительно включения в базу налогообложения единого налога суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

Ответ налоговиков интересен тем, что они ссылаются на п. 292.3 и п. 292.6 НКУ, в которых идет речь о признании дохода в случае списания кредиторской задолженности плательщиком единого налога третьей группы, который является плательщиком НДС.

Таким образом, проигнорировав “безНДСный” статус предприятия, налоговики ответили, что сумма списанной кредиторской задолженности включается в доход, подлежащий налогообложению единым налогом по ставке, действующей на дату ее списания (в 2016 году – 5 %), в налоговом (отчетном) периоде, в последнем квартале которого такая задолженность была списана (первый квартал, полугодие, три квартала, год). При этом они отметили, что для целей налогообложения сумма кредиторской задолженности должна быть списана в налоговом (отчетном) периоде, в котором истек срок ее исковой давности.

Письмо ГФСУ от 25.05.2016 г. № 11405/6/99-99-12-02-03-15.


Напередодні в Охтирській ОДПІ відбувся сеанс прямого телефонного звязку «гаряча лінія» з питань реалізації права громадян на звернення до посадових осіб органів ДФС.

1 Яким чином можна записатись на особистий прийом до вашого керівника?

Попередній запис на прийом проводиться в робочі дні за телефоном  3-14-17. Проведення запису завершується не пізніше 45 хвилин до закінчення робочого дня.

Запис на черговий прийом до Охтирської ОДПІ припиняється за десять робочих днів до дати особистого прийому, в інших випадках – за п’ять робочих днів до дати особистого прийому .

2. Чи розглядаються органами ДФС  анонімні звернення?

Згідно до п.16 розділу 2 Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.15 №271( далі Порядоку) анонімні звернення розгляду не підлягають (крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”). Анонімні звернення після реєстрації доводяться до відома керівників структурних підрозділів відповідно до їх функціональних повноважень засобами Системи. Оригінал або копія анонімного звернення разом із другим примірником роз’яснення підшиваються до справи.

3. В які терміни розглядається скарга громадянина на дії осіб, які працюють без державної реєстрації?

Згідно до розділу 4  Порядку звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.

Якщо для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, то строк розгляду звернень громадян за рішенням керівництва органу ДФС на підставі пропозиції головного виконавця може бути, як виняток, продовжено з повідомленням про це осіб, які подали звернення. Не пізніше ніж за день до закінчення раніше визначеного строку повідомлення про продовження строку розгляду звернення із зазначенням причини направляється заявникові.

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 календарних днів.


Напередодні в Охтирській ОДПІ відбувся сеанс прямого телефонного звязку «гаряча лінія» з питань реалізації права громадян на звернення до посадових осіб органів ДФС.

1 Яким чином можна записатись на особистий прийом до вашого керівника?

Попередній запис на прийом проводиться в робочі дні за телефоном  3-14-17. Проведення запису завершується не пізніше 45 хвилин до закінчення робочого дня.

Запис на черговий прийом до Охтирської ОДПІ припиняється за десять робочих днів до дати особистого прийому, в інших випадках – за п’ять робочих днів до дати особистого прийому .

2. Чи розглядаються органами ДФС  анонімні звернення?

Згідно до п.16 розділу 2 Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.15 №271( далі Порядоку) анонімні звернення розгляду не підлягають (крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”). Анонімні звернення після реєстрації доводяться до відома керівників структурних підрозділів відповідно до їх функціональних повноважень засобами Системи. Оригінал або копія анонімного звернення разом із другим примірником роз’яснення підшиваються до справи.

3. В які терміни розглядається скарга громадянина на дії осіб, які працюють без державної реєстрації?

Згідно до розділу 4  Порядку звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.

Якщо для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, то строк розгляду звернень громадян за рішенням керівництва органу ДФС на підставі пропозиції головного виконавця може бути, як виняток, продовжено з повідомленням про це осіб, які подали звернення. Не пізніше ніж за день до закінчення раніше визначеного строку повідомлення про продовження строку розгляду звернення із зазначенням причини направляється заявникові.

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 календарних днів.


Оподаткування нерухомості у разі переходу права власності

У разі переходу права власності на об’єкт житлової або нежитлової нерухомості (об’єкт оподаткування) від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього та нового власника. Для попереднього власника податок обчислюється за період з 1 січня до початку того місяця, в якому він втратив право власності на об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Разом з тим, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;  розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).


Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу фізичної особи (майнового поручителя), який виник внаслідок передачі іпотекодержателю (обтяжувачу) права власності на предмет іпотеки (обтяження)

(лист ДФС від 08.04.2016 р. N 7884/6/99-99-17-03-03-15)

Відповідно до ст. 572 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель) (ст. 583 ЦКУ).

Спеціальним законом, який регулює відносини у сфері застави нерухомого майна (іпотеки), є Закон України від 05 червня 2003 року N 898-IV “Про іпотеку” (далі – Закон N 898).

Згідно зі ст. 33 Закону N 898 звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

При цьому ст. 36 Закону N 898 передбачено, що договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати, зокрема, передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання у порядку, встановленому ст. 37 Закону N 898.

Так, згідно зі ст. 37 Закону N 898 іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов’язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя.

Правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов’язань, визначено Законом України 18 листопада 2003 року N 1255-IV “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” (далі – Закон N 1255).

Згідно зі ст. 24 Закону N 1255 звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із Законом N 1255.

При цьому позасудовим способом звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження є, зокрема, передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов’язання в порядку, встановленому Законом N 1255.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Згідно з пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. ст. 172 – 173 ПКУ.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) нерухомого (рухомого) майна визначено ст. ст. 172 – 173 ПКУ.

Відповідно до п. 172.8 ст. 172 та п. 173.8 ст. 173 ПКУ під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомого та рухомого майна, крім їх успадкування та дарування.

Одночасно з дією п. 172.4 ст. 172 ПКУ, якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є, зокрема, юридична особа, то така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну) (пп. 172.7 ст. 172 ПКУ).

Разом з цим відповідно до п. 173.3 ст. 173 ПКУ у разі, якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа – підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента.

Враховуючи викладене, у разі набуття банком права власності на об’єкт нерухомого (рухомого) майна шляхом взяття заставленого майна на свій баланс, слід вважати, що фізична особа – майновий поручитель відчужила (продала) своє власне майно. При цьому доходом фізичної особи (майнового поручителя) є вартість, яка визначена на момент набуття банком права власності на предмет іпотеки (обтяження), до якої застосовуються норми ст. 172 та 173 ПКУ. Банк як податковий агент зобов’язаний виконати усі визначені розділом IV ПКУ функції, у т. ч. відобразити зазначений дохід у податковому розрахунку форми 1ДФ за ознакою “104″.


Яким чином фізичні особи обчислюють та сплачують транспортний податок?

Згідно з п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 розд. ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 – VI із змінами та доповненнями обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Підпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ визначено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: