ОДПІ ІНФОРМУЄ

21 июля 2016 | ОХТИРСЬКА ОДПІ | Нет комментариев |

У яких випадках декларуються доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції?

Податковим кодексом України визначені випадки коли обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається.

Так, наприклад, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, зібрана, виготовлена тощо, безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

Проте, при продажі цієї продукції, громадянину потрібно подати податковому агенту відповідну довідку про наявність у нього у власності цих земельних ділянок, і що саме на них було, наприклад, вирощено цю продукцію.

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

Ця Довідка дає можливість платнику податку на доходи фізичних осіб не включати доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції до доходу, що оподатковується.

Інформація про видачу довідки передається органами місцевої влади в податкові інспекції за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з дати видачі довідки власнику сільськогосподарської продукції.

У разі відсутності довідки, платнику податків необхідно задекларувати доходи, отримані від продажу сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, наказом Міндоходів України від 17 січня 2014 року № 32 затверджено форму Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма № 3ДФ) та Порядок її видачі.

Разом з тим, якщо розмір земельних ділянок наданих для ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.


Сільгосптоваровиробникам-спрощенцям слід завчасно подбати про підтвердження свого статусу

Відповідно до п. 292 1.1 ст. 292 1 ПКУ, об’єктом оподаткування для платників єдиного податку 4 групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди.

Згідно з п. 2921.3 ст.  2921 ПКУ підставою для нарахування єдиного податку платникам 4 групи є дані державного земельного кадастру та  державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

При цьому ст. 126 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-III визначено, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України від 01 липня 2004 року №1952 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” .

Відповідно, площа земельних ділянок, інформація про які не внесена в державний земельний кадастр (або державний реєстр майнових прав на нерухоме майно), фактично не включається в базу оподаткування, що призводить до спірних питань при переході сільгосптоваровиробника на спрощену систему оподаткування, а саме: ускладнюється визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва та підтвердження статусу платника єдиного податку.

Таким чином,  для підтвердження статусу платника єдиного податку 4 групи, сільгосптоваровиробникам  слід уже сьогодні займатись оформленням та реєстрацією документів на землю, зокрема договорів оренди паїв громадян. Завчасне виконання вимог податкового законодавства у повному обсязі дозволить у 2017 році запобігти ускладнень при реєстрації платником єдиного податку 4 групи.


Про санаторно – курортне лікування ветеранів війни

Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради забезпечує за рахунок коштів державного бюджету безкоштовними путівками до санаторно-курортних закладів ветеранів війни, інвалідів усіх категорій та осіб на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі постраждалих учасників антитерористичної операції.

Путівки видаються відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг передбачених законодавством для конкретної категорії осіб в порядку черговості та у міру надходження путівок. Для одержання путівки до органу соціального захисту населення подається заява, паспорт, ідентифікаційний код, пільгове посвідчення, довідка МСЕК (для інвалідів) та медична довідка лікувальної установи за формою 070. Учасники бойових дій, які приймали участь в АТО, додатково подають довідку, що підтверджує їх безпосередню участь в антитерористичній операції.

Позачергово щороку (із січня по грудень) забезпечуються путівками інваліди війни, учасники бойових дій. Один раз на два роки одержують путівки учасники війни і особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок.

За 2015 та І півріччя 2016 року оздоровлено 49 ветеранів війни та інвалідів у санаторно –курортних закладах України.

Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками: І та ІІ групи – до санаторіїв спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості та в міру надходження путівок; інваліди ІІІ групи – до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходжень путівок.

Начальник відділу з питань соціального  обслуговування  інвалідів, ветеранів війни та праці УСЗН О. В. Паляничко


Проценти на банківських рахунках оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

Ставка податку на доходи фізичних осіб на пасивні доходи до яких, зокрема, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках встановлюється у розмірі 18% до бази оподаткування.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Отже, податковий агент із сум процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків утримує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, та перераховує дані суми податку до бюджету у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Оскільки до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді процентів, нарахований на суму вкладного (депозитного) банківського рахунка, то такий дохід оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%.

Зазначена норма передбачена п. 167.1, пп. 167.5.1, 167.5.3 ст.167, пп. 170.4.1 ст. 170 Податкового кодексу України.


Налоговые обязательства не распределены по кодам ОКВЭД: как исправить ошибку в акцизной декларации?

Налоговики на вопрос, считается ли занижением налогового обязательства и начисляются ли штрафные санкции и пеня в случае, если субъект хозяйствования не заполнил или заполнил с нарушением строки кода операции Ґ2 приложения Д к декларации акцизного налога и подается ли в таком случае приложение 8 к декларации, ответили следующее.

Фискалы ответили, что декларация акцизного налога не будет считаться налоговой декларацией, если налоговые обязательства были указаны без распределения по кодам ОКВЭД в разделе Ґ (код операции Ґ2).

Плательщик имеет право подать новую отчетную или отчетную Декларацию, заполненную в соответствии с п.7 разд. IV Порядка №14, и уплатить штраф в случае нарушения срока ее представления или обжаловать решение контролирующего органа об отказе в принятии Декларации в порядке, предусмотренном НКУ. При этом подача Приложении 8 в составе отчетной Декларации не предусмотрена.

В случае выявления ошибки при определении налоговых обязательств по определенным ОКВЭД (в Приложении 6 к разделу Ґ и по коду операции Ґ2 раздела Ґ) плательщику следует отметить уточненные показатели в составе налоговой Декларации за любой следующий налоговый период или подать уточняющую Декларацию с двумя Приложениями 8 раздела Г (для ошибочного ОКВЭД и исправленного).


Минфин хочет усовершенствовать налоговую систему

В июле Министерство финансов представит на рассмотрение Правительства законопроект об усовершенствовании налоговой системы. После одобрения проекта Правительством он будет подан в Верховную Раду. В межсессионный период проект будет обсуждаться с бизнесом и общественностью с целью формирования единой позиции до рассмотрения на заседании парламента.

Минфин рассказал, что будет в законопроекте и что это даст бизнесу.

I. Администрирование налогов:

1) оптимизация структуры и функций ГФС – уменьшит количество внеплановых проверок;

2) введение полноценного электронного кабинета налогоплательщика – сократит влияние человеческого фактора, и тем самым уменьшит коррупцию;

3) переход к одноуровневой системе апелляционных обжалований решений ГФС – усилит защиту бизнеса;

4) передача права на письменные налоговые консультации от ГФС к Минфину – уменьшит манипуляции и разногласия в трактовке налогового законодательства.

II. НДС:

1) введение единого публичного Реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС – поможет решить проблему со своевременным возвратом НДС;

2) совершенствование системы электронного администрирования НДС – сделает процесс гораздо более прозрачным и удобным для бизнеса.

III. НДФЛ:

1) расширение перечня расходов ФЛП от осуществления хозяйственной деятельности на суммы акцизного налога, уплаченные при розничной торговле подакцизными товарами, – упростит ведение бизнеса;

2) предоставление права физлицу обращения в контролирующий орган для получения консультативной помощи при заполнении годовой налоговой декларации – упростит представление деклараций и уменьшит количество ошибок.

IV. Единый налог:

1) при уплате налогов ФЛП смогут не учитывать работников, призванных на военную службу, – даст дополнительные возможности для микро- и малых предприятий нанимать больше работников и при этом не платить больше налогов.

V. Акцизный налог:

1) отмена акцизного налога для тех, кто продает топливо в малых емкостях, – уменьшит налоги для малого бизнеса;

2) освобождение от обложения акцизным налогом табачного сырья табачно-ферментационных заводов, а также дополнительное стимулирование выращивания такого сырья в Украине (освобождение от налогообложения выращивания и переработки табачного сырья) – уменьшит налоги и будет стимулировать инвестиции и новые рабочие места.

VI. Плата за специальное использование воды:

1) отмена рентной платы за специальное использование воды для всех, кроме первичных водопользователей (водоканалы) – уменьшение налогов для вторичных водопользователей.

VII. Особенности налогообложения в зоне АТО:

1) урегулирование вопроса уплаты отдельных налогов (НДС, НДФЛ, акцизного налога, единого налога и налога на имущество) на территории проведения АТО и временно оккупированной территории путем установления особых правил их администрирования – остановит начисление штрафов, освободит от уплаты местных налогов часть предприятий.


Как облагается задолженность, по которой истек срок исковой давности

ГФСУ в письме от 29.06.2016 г. № 14136/6/99-99-15-02-02-15 рассмотрела вопрос отнесения в состав расходов сумм средств, понесенных на приобретение права требования, относительно которого истек срок исковой давности.

Налоговики напомнили, что до 01.01.2015 г. порядок формирования доходов и расходов при осуществлении операций по продаже или приобретению права требования обязательств третьего лица был урегулирован п. 153.5 ст. 153 НКУ, согласно которому налогоплательщик в целях налогообложения должен был вести отдельный учет финрезультатов от проведения операций по продаже (передаче) или приобретению права требования обязательств.

Согласно редакции НКУ, которая вступила в силу с 01.01.2015 г., объектом налогообложения налога на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, которая определяется путем корректировки финрезультата до налогообложения, определенного согласно П(С)БУ или МСФО, на разницы, предусмотренные р. III НКУ.

Поскольку на сегодняшний день разд. III ” Податок на прибуток підприємств” Кодекса не предусмотрена корректировка финансового результата до налогообложения по операциям по уступке права требования, то такие операции отражаются при формировании финрезультата до налогообложения согласно правилам бухучета.

Фискалы обращают внимание, если меры по взысканию задолженности, которая возникла в связи с задержкой в оплате товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, начаты в соответствии с п. 159.1 ст. 159 разд. III данного Кодекса в редакции, действовавшей до 01.01. 2015 г., то порядок отражения в налоговом учете такой задолженности установлен п. 17 подр. 4 разд. XX “Перехідні положення” Кодекса. Однако положения этого пункта не распространяются на урегулирование сомнительной задолженности, право требования которой получено по договору уступки.


Для торгівлі «підакцизкою» підприємці, які перебувають на обліку в Охтирській ОДПІ з початку року отримали 370 ліцензій

На території обслуговування Охтирської ОДПІ, а це Охтирський, Великописарівський, Тростянецький та Лебединський райони, роздрібну торгівлю здійснюють 328 підприємців, яким видано  834 діючих ліцензій. З них 458 на продаж алкогольних напоїв та 376 для реалізації тютюнових виробів. Надходження акцизного податку від реалізації підакцизних товарів у першому півріччі 2016 року склали       13148,9 тис. гривень, що на 6696,7 тис.гривень більше ніж у минулому році.

Довідково: з 1 липня 2015 року підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва, імпорту, експорту, оптової або роздрібної торгівлі пивом на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв. При цьому законодавством не передбачено отримання окремої ліцензії на торгівлю пивом за наявності у суб’єкта господарювання відповідної ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв.

 

 Добавить комментарий

 

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: