ТО СНІГ, ТО СПЕКА…

11 мая 2017 | НОВИНИ | Нет комментариев | №19 (1102)

Науковцi пояснили, про що свiдчать останнi рiзкi перепади температури

У квiтнi розчищали засипанi снiгом дороги i вмикали опалення, бо холодно. А може, це розпочався перiод глобального похолодання, про яке теж говорять ученi? То чого нам чекати: потеплiння чи таки похолодання?

Анатолій Вiдьмаченко профессор, завiдувач вiддiлу Головної астрономiчної обсерваторiї НАНУ:

- Рiч у тiм, що послаблення сонячної активностi може спричинити бiльшу хмарнiсть (нинi сонячна активнiсть 24-го циклу зменшилася). А хмари, вiдбиваючи та розсiюючи сонячне випромiнювання, охолоджують клiмат. Вiдповiдно, знижується атмосферний тиск, збiльшується кiлькiсть опадiв. Саме зi зниженням сонячної активностi пов’язують мiнiмум Маундера – перiод похолодання, який тривав вiд 1645-го до 1715 року. Тодi був так званий малий льодовиковий перiод. У деяких джерелах є згадки про те, що в Києвi в липнi у 50-х роках XVII столiття їздили не на возах, а на санях. Та щоб тепер повторився малий льодовиковий перiод, сонячна активнiсть мала б бути мiнiмальною не менш як 50
рокiв поспiль.

Віра Балабух, завiдувач вiддiлу Українського науково-дослiдного гiдрометеорологiчного iнституту:


- Тепер справдi мав би настати перiод похолодання. Цикл змiн перiодiв похолодання i потеплiння становить близько 60 рокiв. Середньорiчна температура повiтря мала б знижуватися. Проте цей цикл так i не розпочався. Зрештою, якщо порiвнювати цикли похолодання один з одним, то кожен наступний – теплiший за попереднiй. До слова, попереднiй перiод похолодання розпочався десь близько 50-х рокiв минулого столiття i тривав трохи довше як 30 рокiв. Проте вже з кiнця 80-х рокiв ХХ столiття спостерiгають дуже стрiмке пiдвищення температур. Хоча в окремi роки можуть бути аномально холоднi перiоди, але це не свiдчить про раптову змiну клiмату. Те, що ми спостерiгали у квiтнi – снiг та приморозки, не є чимось нетиповим для цього мiсяця весни. Снiг на початку та всерединi квiтня в Українi випадає раз на чотири-п’ять рокiв, а наприкiнцi квiтня – раз на десять рокiв. Зате аномально високою була температура повiтря наприкiнцi березня та на початку квiтня. Особливiсть України в тому, що в нас середньорiчна температура повiтря пiдвищується, але кiлькiсть морозних днiв залишається однаковою. Та не завжди цi днi випадають саме взимку. Навпаки, у цей перiод найчастiше температура повiтря тепер вища нiж 0 градусiв. Зрештою, усi клiматичнi моделi прогнозують пiдвищення температури атмосфери до кiнця столiття, а темпи пiдвищення температури бiльшi, нiж це передбачалося.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: