СОЦДОПОМОГА ПО-НОВОМУ: КОМУ, СКІЛЬКИ ТА ЧОМУ?

20 мая 2017 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | Нет комментариев | №20 (1103)

Разом iз пiдвищенням прожиткового мiнiмуму з 1 травня зросли й деякi види соціальних виплат. Прожитковий мiнiмум становитиме 1624 гривнi.

Разом iз цим зростуть “декретнi”, мiнiмальна пенсiя, допомоги одиноким матерям, виплати на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, а також допомоги iнвалiдам iз дитинства, дiтям-iнвалiдам та iншi. Для яких категорiй населення i на скiльки зростає прожитковий мiнiмум?

З 1 травня прожитковий мiнiмум зросте на 80 гривень – до 1624 гривень. Наступного пiдвищення, ще на 76 гривень, слiд чекати з 1 грудня, тодi прожитковий мiнiмум становитиме вже 1700 гривень. Щоправда, для рiзних соцiальних та демографiчних груп прожитковий мiнiмум рiзний. Тому з 1 травня для дiтей вiком до 6 рокiв вiн зросте на 71 гривню i становитиме 1426 гривень, для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв – 1777 гривень, тобто на 88 гривень бiльше, нiж дотепер. Для працездатних осiб з 1 травня прожитковий мiнiмум збiльшиться на 84 гривнi – до 1684 гривень. Що ж до осiб, якi втратили працездатнiсть, то для них прожитковий мiнiмум (мiнiмальна пенсiя) зросте лише на 65 гривень i становитиме 1312 гривнi.

ЯК ПIДВИЩЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МIНIМУМУ ВПЛИНЕ НА РОЗМIР СОЦIАЛЬНИХ ДОПОМОГ?

Пiдвищення прожиткового мiнiмуму вплине на розмiр не всiх соцiальних допомог, а лише тих, якi прив’язанi до цього мiнiмуму. Зокрема, про допомогу у зв’язку з вагiтнiстю та пологами. Так званi декретнi. Вони збiльшаться на 21 гривню i становитимуть з 1 травня щонайменше 421 гривню.

Загалом ця допомога надається у розмiрi 100% середньомiсячного доходу (стипендiї, грошового забезпечення, допомоги з безробiття тощо) жiнки. Та вона не може бути менш нiж 25% розмiру встановленого прожиткового мiнiмуму для працездатної особи з розрахунку на мiсяць. Йдеться про 1684 гривнi. Тобто цi 421 гривні – це найменший розмiр допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, який може бути.

До речi, тi самi “декретнi” виплачують також усиновлювачам i тим, хто взяв пiд опiку дитину, але протягом двох мiсяцiв з дня її народження. З 1 травня також зросте допомога на дiтей одиноким матерям. Якщо мати сама виховує дитину до 6 рокiв, то максимальний розмiр виплати в такому разi становитиме 1426 гривень. На дитину вiком вiд 6 до 18 рокiв максимальний розмiр допомоги становитиме 1777 гривень. А на дiтей вiком вiд 18 до 23 рокiв – 1684 гривнi. Розмiр державної соцдопомоги малозабезпеченим сiм’ям визначається як рiзниця мiж прожитковим мiнiмумом для сiм’ї i її середньомiсячним сукупним доходом. Проте ця виплата не може бути бiльш нiж 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для сiм’ї. Встановлюється окремо розмiр прожиткового мiнiмуму для рiзних соцiальних i демографiчних груп. Зокрема, для працездатних осiб з 1 травня прожитковий мiнiмум становитиме 353,64 гривнi – 21% вiд 1684 гривень (дотепер — 336 гривень). Для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв вiн зросте на 65 гривень i становитиме 1312 гривень (100% прожиткового мiнiмуму цiєї категорiї осiб). Для дiтей вiком до 6 рокiв – 1212,10 гривнi – 85% вiд 1426 (бiльше на 60,35 гривнi, нiж дотепер); для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв – 1510,45 гривнi – 85% вiд 1777 гривень (зростання на 74,8 гривнi); для дiтей вiком вiд 18 до 23 рокiв (за умови навчання) – 1431,40 гривнi – 85% вiд 1684 гривень (зростання на 71,4 гривнi).

Вiдповiдно до Закону “Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям”, для кожної дитини (крiм дитини-iнвалiда), яка входить до складу малозабезпеченої сiм’ї, рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму збiльшується на 10%. Для кожної дитини-iнвалiда, для кожної дитини, у якої один або обоє батькiв є iнвалiдами I або II групи на 20%. Розмiр державної соцiальної допомоги збiльшується на кожну дитину вiком до 13 рокiв на 250 гривень. На кожну дитину вiком вiд 13 до 18 рокiв – на 500 гривень. Зрештою тим, хто здобув статус особи, яка проживає, працює чи навчається на територiї населеного пункту зi статусом гiрського, рiвень прожиткового мiнiмуму теж збiльшується на 20%. Розмiр соцдопомоги iнвалiдам iз дитинства та дiтям-iнвалiдам з 1 травня теж зростає. Для iнвалiдiв iз дитинства I групи пiдгрупи А вiн становитиме 2695,40 гривнi (зростання на 133,5 гривнi), пiдгрупи Б – 1968 гривень (зростання на 97,5 гривнi). Iнвалiди з дитинства II та III груп й дiти-iнвалiди отримуватимуть на 65 гривень бiльше – 1312 гривень.

Допомога на дiтей-iнвалiдiв до 6 рокiв з надбавкою на догляд становитиме 1631,40 гривнi, на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А до 6 рокiв з надбавкою на догляд – 2344,40 гривнi, на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд – 2695,40 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд – 1806,90 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, – 1377,60.

Соцдопомога на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 рокiв з надбавкою на догляд становитиме 2803,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 рокiв з надбавкою на догляд – 2090,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 3154,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд – 2266,10 гривнi.

З 1 травня також зростає надбавка на догляд одиноких малозабезпечених осiб, якi за висновком лiкарсько-консультативної комiсiї потребують постiйного стороннього догляду й одержують пенсiю за вiком або за вислугу рокiв чи через iнвалiдiв (крiм iнвалiдiв I групи) до 393,60 гривнi замiсть 374,40. А також – надбавка на догляд малозабезпеченим iнвалiдам I групи, якi одержують пенсiю за вiком або за вислугу рокiв чи через iнвалiднiсть – 196,80. Крiм того, максимальний розмiр тимчасової держдопомоги дiтям до 6 рокiв, батьки яких не платять алiментiв чи не можуть утримувати дитину або ж мiсце їхнього проживання невiдоме, з 1 травня становитиме 713 гривень.

Якщо ж iдеться про таких дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв, для них передбачена ця виплата в розмiрi максимально 888,50 гривнi. Щомiсячна грошова допомога малозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, на його догляд становитиме щонайбiльше 1624 гривнi. Розмiр допомоги при народженнi дитини з 1 травня не змiниться. Жiнкам i надалi виплачуватимуть 41 280 гривень: одноразово – 10 320 гривень та щомiсячно – по 860 гривень протягом 3 рокiв.

Допомога з догляду дитини до досягнення нею трирiчного вiку теж залишатиметься такою, як i дотепер, – 130 гривень на мiсяць.

Зрештою, ця виплата жiнок, якi народжували дiтей пiсля 1 липня 2014 року, не стосується. 130 гривень виплачують упродовж року тим жiнкам, у яких закiнчився строк виплати допомоги при народженнi першої дитини (минуло 24 мiсяцi) i якi народжували дiтей до 1 липня 2014 року.

 Добавить комментарий

 

Архів сайту по місяцям:

Архів сайту по рокам: